Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Trójwarstwowa ściana szczelinowa
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

YTONG ENERGO PP2/0,35 24 cm

Bloczek YTONG S+GT

Ściany zewnętrzne w systemie YTONG mogą być także wykonywane jako trójwarstwowe ściany szczelinowe.

Ściany takie składają się z wewnętrznej nośnej ściany konstrukcyjnej i z odsuniętej od niej zewnętrznej ścianki osłonowej, wykonanej najczęściej ze spoinowanej cegły klinkierowej, stosowanej dla podniesienia walorów estetycznych. W szczególnych przypadkach, gdy wymagana jest podwyższona izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej, w szczelinie ściany można umieścić dodatkową warstwę izolacyjną z wełny mineralnej.

Przekrój ściany trójwarstwowej szczelinowej w technologii YTONG

Zalety:

Zalety YTONG ENERGO:
■ Najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ=0,095W/mK
■ Brak mostków termicznych dzięki zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin i połączeniom na pióro i wpust
■ Ściana paroprzepuszczalna
■ Produkowany z jedynie naturalnych surowców: wapna, piasku i wody.
■ Minimalne zużycie zaprawy(5-7l/m2) dzięki dokładności wymiarowej bloczków (±1,5mm)
■ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – materiał niepalny (A1) i odporny na działanie ognia (REI 240)
■ Ergonomia wznoszenia ścian dzięki uchwytom montażowym

Paleta bloczków YTONG

Bezwładność cieplna
Ściany z bloczków YTONG charakteryzują się również długim czasem oddawania ciepła. Dzięki temu w upalne dni wewnątrz budynku panuje przyjemna temperatura. Z kolei zimą doskonała termoizolacyjność sprawia, że w budynku jest ciepło.

Zdrowy mikroklimat
Beton komórkowy YTONG, obok bloków SILKA, to jeden z najzdrowszych materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Naturalne pochodzenie surowców (piasek, wapno, woda) sprawia, że bloczki YTONG charakteryzują się bardzo małą promieniotwórczością naturalną. W połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością, ściany YTONG gwarantują zdrowy i przyjazny mikroklimat pomieszczeń.

Bezpieczeństwo pożarowe
Bloczki YTONG są materiałem niepalnym – klasa A1 reakcji na ogień. Podczas pożaru nie ulegają zapłonowi, nie wydzielają trujących gazów ani płonących kropel. Dzięki temu ściany z bloczków YTONG o grubości ≥24 cm pozostają odporne na działanie ognia przez ponad cztery godziny nawet przy pełnym obciążeniu.

Trwałość
Beton komórkowy YTONG to materiał o bardzo małej nasiąkliwości. Dzięki temu ściany z bloczków YTONG mogą pozostawać nieotynkowane. Jednocześnie wysoka trwałość ścian YTONG sprawia, że przez długi czas zachowują one swoje właściwości, a budynek nie traci na wartości.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wytyczne do wykonywania ścian trójwarstwowych - szczelinowych

Murowana ściana osłonowa muru szczelinowego nie może być obciążona stropami.

Wysokość ściany osłonowej, przy całkowitym jej oparciu, nie powinna przekraczać 12 m.

Ściana trójwarstwowa szczelinowa

Wentylowanie poprzez szczelinę powietzną
W ścianach z warstwą osłonową ze spoinowanej cegły klinkierowej powinna być stosowana wentylowana szczelina powietrzna o szerokości minimum 4cm, posiadająca otwory nawiewu i wywiewu powietrza. Łączny przekrój otworów nawiewnych (przy cokole) i wywiewnych (przy okapie) powinien wynosić 1/1500 powierzchni całej ściany. Wentylowane powinny być również odcinki ścian między otworami okiennymi oraz ściany parapetowe.

Otwory nawiewu i wywiewu powietrza
Można wykonać poprzez pozostawienie pustych spoin pionowych w jednej warstwie cegieł.

Ściany bez szczeliny powietrznej powinny mieć bardzo szczelną zewnętrzną ściankę licującą, która jest jednocześnie przepuszczalna dla pary wodnej. W praktyce oznacza to najczęściej otynkowanie ściany osłonowej tynkiem cementowo-wapiennym.

Dylatacje
Ścianę osłonową należy dylatować od strony północnej i wschodniej w odstępach nie większych niż 15m, a od strony południowej i zachodniej w odstępach nie większych niż 12m. Przerwy należy wypełniać kitem trwale elastycznym.

Umiejscowienie dylatacji w  ścianie trójwarstwowej szczelinowej

Odprowadzenie ewentualnej wody ze szczeliny
W celu odprowadzenia na zewnątrz wody, która może przeniknąć przez ścianę osłonową, należy pozostawić w warstwie zewnętrznej muru otwory i wykonać fartuch z papy bitumicznej na zaprawie cementowej w miejscu podparcia ściany osłonowej oraz nad nadprożami okiennymi. Woda spływając po fartuchu wypłynie otworami.

Połączenie ściany osłonowej z konstrukcyjną - kotwienie
Ściana osłonowa jest łączona ze ścianą konstrukcyjną z bloczków YTONG za pomocą kotew. Kotwy wykonane są ze stali nierdzewnej w postaci płaskowników lub prętów o przekroju Ø 3 mm. Liczba kotew powinna być nie mniejsza niż 5 kotew na 1 m2 ściany.

Rozmieszczenie kotew w  ścianie trójwarstwowej szczelinowej

Kotwy ukształtowane w literę Z umieszcza się w ścianie z bloczków YTONG w trakcie jej wznoszenia i następnie, przy wykonywaniu warstwy zewnętrznej, przygina się odpowiednio do poziomu spoiny wspornej w tej warstwie. Zamiast kotew z prętów okrągłych mogą być stosowane kotwy z płaskowników, które są łatwiejsze do kształtowania w literę Z.

Stosowanie kotew w  ścianie trójwarstwowej szczelinowej

Kiedy wysokość ściany osłonowej przekracza 12 m oraz gdy nie jest wskazane opieranie ściany osłonowej na fundamencie, stropie lub innych elementach konstrukcyjnych budynku konieczne jest zastosowanie specjalnych wsporników ze stali nierdzewnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Cennik hurtowy produktów SILKA i Ytong - pdf

Karta techniczna YTONG ENERGO PP2/0,35 24cm

LINK DO KATALOGU