Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ciepłe ściany fundamentowe
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

YTONG PP4/0,6 36,5cm

YTONG Bloczek fundamentowy GT

Do produkcji bloczków YTONG stosuje się surowce naturalne: piasek, wapno, wodę oraz niewielkie ilości cementu i anhydrytu. Skład taki decyduje o zdrowotności materiału i znikomej promieniotwórczości naturalnej. Środek porotwórczy – pasta aluminiowa wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym spulchnia masę umożliwiając powstanie milionów małych porów. Bardzo dokładny dobór surowców i starannie dopracowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału o bardzo dobrych i stałych parametrach.

Jak powstaje bloczek YTONG

Zalety:

Piwnica = pomieszczenia codziennego uzytku - Bloczki YTONG zastosowane do wykonania ścian piwnicznych ograniczają straty ciepła z budynku do gruntu dzięki dużej termoizolacyjności takiej ściany. Pozwala to na utrzymanie dogodnych warunków wewnątrz pomieszczeń piwnicznych i wykorzystywanie ich jako pomieszczeń codziennego użytku.

Beton komórkowy YTONG łączy w sobie dwie najważniejsze dla budownictwa mieszkaniowego cechy: wytrzymałość i izolacyjność termiczną, którą gwarantują miliony małych porów.

Bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej - budynki wykonane w technologii jednowarstwowej z elementów YTONG gwarantują wyrównany poziom wilgotności oraz brak kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany.

Zimą jest ciepło, latem – chłodno - zarówno ściany jedno- jak i dwuwarstwowe wzniesione w tej technologii gwarantują optymalny mikroklimat pomieszczeń oraz charakteryzują się powolnym oddawaniem ciepła. Daje to wysoki komfort cieplny pomieszczeń.

YTONG to materiał o wytrzymałości pozwalającej na wznoszenie ścian konstrukcyjnych budynków nawet do 3-4 kondygnacji. Bloczki YTONG stanowią doskonały budulec do murowania ścian jednowarstwowych w budynkach jednorodzinnych.

Izolacyjność termiczna - beton komórkowy YTONG charakteryzuje się bardzo dobrą termoizolacyjnością. Najlżejsze odmiany bloczków YTONG i YTONG ENERGO pozwalają na wznoszenie ścian jednowarstwowych bez ocieplenia o parametrach dużo lepszych niż aktualne wymagania techniczne.

Bezwładność cieplna - ściany z bloczków YTONG charakteryzują się również długim czasem oddawania ciepła. Dzięki temu w  upalne dni wewnątrz budynku panuje przyjemna temperatura. Z kolei zimą doskonała termoizolacyjność sprawia, że w budynku jest ciepło.

Zdrowy mikroklimat - beton komórkowy YTONG, obok bloków SILKA, to jeden z najzdrowszych materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Naturalne pochodzenie surowców (piasek, wapno, woda) sprawia, że bloczki YTONG charakteryzują się bardzo małą promieniotwórczością naturalną. W połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością, ściany YTONG gwarantują zdrowy i przyjazny mikroklimat pomieszczeń.

Bezpieczeństwo pożarowe
Bloczki YTONG są materiałem niepalnym – klasa A1 reakcji na ogień. Podczas pożaru nie ulegają zapłonowi, nie wydzielają trujących gazów ani płonących kropel. Dzięki temu ściany z  bloczków YTONG o grubości ≥24cm pozostają odporne na działanie ognia przez ponad cztery godziny nawet przy pełnym obciążeniu.

Trwałość
Beton komórkowy YTONG to materiał o bardzo małej nasiąkliwości. Dzięki temu ściany z bloczków YTONG mogą pozostawać nieotynkowane. Jednocześnie wysoka trwałość ścian YTONG sprawia, że przez długi czas zachowują one swoje właściwości, a budynek nie traci na wartości.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Informacje ogólne
W systemie YTONG ściany piwnic muruje się z bloczków z płaskimi powierzchniami bocznymi i wypełnionymi zaprawą spoinami pionowymi. Ściany piwnic mogą być również wykonywane z innych materiałów ściennych np., z bloków SILKA, z pustaków betonowych lub jako betonowe monolityczne, zbrojone przeciwskurczowo.

W budynkach niepodpiwniczonych ściany fundamentowe z reguły wykonuje się jako ściany betonowe. Warstwy podłogi na gruncie należy projektować na warstwie dobrze zagęszczonej podsypki z grubego piasku lub żwiru o grubości nie mniejszej niż 0,30m.

Izolacje przeciwwodne
Zastosowanie bloczków YTONG do wykonywania ścian piwnic wymaga starannego wykonania zabezpieczeń wodochronnych z materiałów dobrej jakości. Zaletą takiego rozwiązania jest jednolita technologia wykonywania ścian bez konieczności dodatkowego ocieplania. Izolacje przeciwwodne w strefie przyziemia budynku powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy, trwale zabezpieczający budynek od wody.

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone o promieniu wynoszącym około 5cm lub sfazowane pod kątem 45°.

Izolacja pozioma zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu. Stosuje się ją zwykle na dwóch poziomach. Dolną izolację poziomą układa się na ławie fundamentowej pod ścianami piwnicznymi, łącząc ją z izolacją poziomą posadzki piwnicy. Górną izolację poziomą układa się na ścianie pod wieńcem stropu. 
W budynku niepodpiwniczonym warstwę izolacji poziomej wykonuje się na ścianie fundamentowej pod stojącą na niej ścianą parteru oraz na całej powierzchni podłogi na gruncie. W przypadku wykonywania izolacji poziomej podłogi na gruncie w poziomie piwnicy z papy lub podobnego materiału o stosunkowo niskim współczynniku tarcia, potrzebne jest zabezpieczenie ściany z bloczków YTONG przed poślizgiem wywołanym parciem gruntu. Zabezpieczenie takie zwykle wykonuje się w postaci warstwy chudego betonu grubości co najmniej 80mm powyżej górnego poziomu fundamentu.

Izolacja pionowa zapobiega przenikaniu wilgoci (izolacja przeciwwilgociowa) lub wody (izolacja przeciwwodna) z gruntu przez zewnętrzne ściany piwniczne. Izolacja pionowa powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z naporem ziemi zasypowej i przed uszkodzeniami w strefie cokołowej. Zabezpieczenie takie może stanowić materiał termoizolacyjny do stosowania w styku z  gruntem (na zewnętrznej stronie izolacji przeciwwodnej) lub dystansowa membrana polietylenowa.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów Wykonanie izolacji pionowej fundamentów  

Wykonanie izolacji poziomej

Przyziemie podpiwniczonego budynku w technologii YTONG

Ściana z bloczków YTONG na ławie fundamentowej

Ściana z bloczków YTONG na płycie fundamentowej

Przedstawione na rysunkach szczegóły rozwiązań standardowych w systemie YTONG ograniczono do przypadków posadowienia budynków powyżej maksymalnego poziomu wody gruntowej. Inne posadowienia wymagają indywidualnych rozwiązań izolacji wodochronnej zarówno fundamentów jak i ścian piwnic.

Cokół budynku
Zabezpieczenie przed zawilgoceniem w strefie cokołowej mogą stanowić specjalne tynki cokołowe, wodoszczelne i mrozoodporne płyty cokołowe np. z kamienia lub betonu lub obmurówka z cegły klinkierowej. Zabezpieczenie cokołu przed odpryskującą wodą deszczową należy wykonywać do wysokości nie mniejszej niż 0,3m nad poziomem terenu. Nadwieszenie muru nad cokołem, liczone od krawędzi wieńca żelbetowego, nie powinno przekraczać 1/3 grubości muru.

Opaska wokół budynku
Powierzchnię terenu wokół budynku należy tak ukształtować, aby zapewnić swobodny spływ wody opadowej od budynku. W tym celu dookoła budynku należy wykonać opaskę z płytek betonowych. Innym rozwiązaniem jest opaska żwirowa wokół budynku oraz przepuszczalny zasyp z grubego piasku lub żwiru z drenażem opaskowym na poziomie ław fundamentowych.

Kontakt z instruktorem lub przedstawicielem Xella

PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne w systemie YTONG

Cennik produktów SILKA - YTONG

Karta techniczna YTONG PP4/0,6 36,5cm

LINK DO KATALOGU