Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Nadproża z betonu komórkowego
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

YTONG YN

prefabrykowane belki nośne z betonu komórkowego
długość 1300÷2250 mm
szerokość 200÷365 mm

Integralną częścią systemu YTONG są nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego: do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. Spełniają nie tylko funkcję nośną, lecz w przypadku ścian zewnętrznych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu – montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. Gotowe nadproża YTONG zastępują nadproża betonowe, wylewane na budowie.

Belka nadprożowa YTONG YN
Prefabrykowane belki nadprożowe YTONG YN

Wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 24,9 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 175 cm. Stosowane do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu – montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. Przy montażu nadproża należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamontowanie.

Zalety:

Jednolity materiał - elementy nadprożowe YTONG to prefabrykowane belki ze zbrojonego betonu komórkowego.

Wysoka izolacyjność termiczna - ich zastosowanie pozwala na wykonanie nadproży, które pozwala na zniwelowanie ryzyka wystąpienia mostków termicznych.

Szybki montaż - wykonanie nadproży w systemie YTONG trwa znacznie krócej niż nadproży żelbetowych i umożliwia kontynuowanie prac od razu po ich montażu.

 

W katalogu znajdziecie Państwo aktualny asortyment, prezentację produktów, dane techniczne, a także zdjęcia obiektów referencyjnych

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

YTONG YF

prefabrykat nadproża zespolonego
długość 1300÷3000 mm
szerokość 115, 175 mm

Prefabrykat nadproża YF
Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF

Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego YTONG. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi.

YTONG Kształtki U

YTONG kształtka UPełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U, z betonu komórkowego YTONG, można wykonywać wieńce, belki, podciągi i słupy żelbetowe.

Zalety:

Jednolity materiał - elementy nadprożowe YTONG to prefabrykowane belki ze zbrojonego betonu komórkowego.

Wysoka izolacyjność termiczna - ich zastosowanie pozwala na wykonanie nadproży, które pozwala na zniwelowanie ryzyka wystąpienia mostków termicznych.

Max otwór to 250cm w świetle dla YTONG YF - nadproża zespolone.

Otwór >250cm - kształtki YTONG U - dają jednolite lico ściany od wewnątrz i od zewnątrz, możliość dodatkowego docieplenia materiałem termoizolacyjnym. Jednakże należy mieć wyliczenia co do zbrojenia nadproża. Kształtki U są szalunkiem traconym, więc mamy doczynienia z nadprożem żelbetowym wylewanym na budowie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Nadproża są elementami nośnymi lub samonośnymi służącymi do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. YTONG proponuje kilka rozwiązań.


NADPROŻE YTONG YN

Są to gotowe nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego. Są samodzielnymi elementami nośnymi przeznaczonymi do przekrywania otworów o szerokości do 175cm.

 

 

Ustawienie nadproża YTONG YN na murze

Nadproża YTONG ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25cm na ścianie i jest uzależnione od rozpiętości przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia.

Oparcie nadproża YN

Długość oparcia nadproża na murze wynosi:
195 mm – dla nadproży otworów o szerokości ≤ 1,50 m
245 mm – dla nadproży otworów o szerokości > 1,50 m.

 
Montaż nadproża YTONG

Montaż nadproży z betonu komórkowego YTONG jest szybki, zajmuje dwóm pracownikom kilkanaście minut.

Prefabrykowane belki YTONG YN mają szerokość do 36,5cm. Do przekrywania otworów w ścianach o szerokości 40cm lub 48cm należy stosować po dwie belki YTONG YN ułożone równolegle. Należy przy tym pamiętać o wypełnieniu podłużnej spoiny pomiędzy obiema belkami.

 

Oparcie nadproża YTONG YF

Nadproża zespolone przekrywające otwory o szerokości większej niż 1,10m w trakcie budowy wymagają podparcia w środku ich rozpiętości oraz zwiększenia długości oparcia do 25cm.

YTONG Kształtki U

Zastosowanie gotowego nadproża gwarantuje gładką i równą powierzchnię ściany, co ułatwia jej tynkowanie.

 
Nadproża w kształtkach U YTONG

Nadproża mogą być wykonane bezpośrednio na budowie. W tym celu stosuje się kształtki U YTONG.

Kształtki U układa się na wcześniej przygotowanej podporze montażowej. Funkcję tę znakomicie spełni deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy bloczków. W przypadku otworów o większej rozpiętości deskę należy podeprzeć np. stemplami, tak, aby wylewane nadproże nie uległo ugięciu.

Na tak przygotowanym pomoście kształtki U YTONG muruje się na styk, a spoiny pionowe między nimi wypełnia się cienkowarstwową zaprawą murarską SILKA YTONG. 

Wnętrze tak przygotowanego szalunku należy oczyścić i przed betonowaniem zwilżyć wodą.

Wewnątrz kształtek U umieszczamy warstwę izolacji cieplnej z wełny mineralnej lub styropianu. Należy pamiętać, aby izolację cieplną umieścić bliżej strony zewnętrznej.

W przypadku wysokości nadproża innej niż 20 lub 25 cm, kształtki U nadmurowuje się bloczkami YTONG o grubości 7,5 cm do wymaganego wymiaru.

 Układanie zbrojenia do nadproży z kształtek U YTONG

Następnie układamy w nim zbrojenie i całość wypełniamy betonem.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Cennik SILKA YTONG od 01.08.2011

Tabela doboru nadproży

Tabela doboru nadproży YTONG

NADPROŻE YTONG YN

Belki o szerokości 200, 240, 300, 365 mm służą do przekrywania otworów o szerokości do 1,75m znajdujących się w ścianach konstrukcyjnych. Długość oparcia nadproża na murze wynosi:
195 mm – dla nadproży otworów o szerokości ≤ 1,50 m
245 mm – dla nadproży otworów o szerokości > 1,50 m.

Zbrojenie w nadprożu YTONG YN

Nadproże YTONG YN - Zbrojenie

NADPROŻE YTONG YF

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF – Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego.
Wysokość – 12,4cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu – 250cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Dla uzyskania nadproża zespolonego, elementy należy nadmurować warstwą bloczków.

Nadproże YTONG YF - zbrojenie

Kształtki YTONG U

Kształtki U – Pełnią funkcję szalunku traconego dla nadproży wylewanych na budowie. W kształtkach U można wykonywać wieńce, belki i słupy żelbetowe. Kształtki U są fabrycznie wycinane lub klejone z bloczków YTONG. Dzięki jednakowej długości i szerokości nadproża wykonane z kształtek U są skoordynowane wymiarowo z bloczkami ściennymi. Ponadto zastosowanie kształtek U jako szalunku traconego pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni całej ściany, co ułatwia tynkowanie i obniża koszty prac wykończeniowych.

 Wymiary YTONG kształtka U szer. 24cm Wymiary YTONG kształtka U szer. 30-40cm

Karty techniczne

YTONG YN

YTONG YF

Kształtki YTONG U 

LINK DO KATALOGU