Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Płyty stropowe z betonu komórkowego
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

YTONG - płyty stropowe

Płyta ze zbrojonego betonu komórkowego YTONG

Płyty YTONG ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania konstrukcji stropu i dachu. Ich montaż odbywa się bez zastosowania deskowania i podpór pośrednich, a strop jest możliwy do obciążenia od razu po montażu. Dzięki temu czas wykonania stropów w budynku skraca się z tygodnia do maksymalnie dwóch dni. Jednocześnie prace na kolejnej kondygnacji można rozpocząć tuż po zamontowaniu płyt stropowych.

Zalety:

Korzyści ze stosowania płyt stropowych YTONG:

  • bez dodatkowych prac - nie trzeba stosować podpór montażowych,
  • trzy razy szybsze wykonanie - nie ma przerw technologicznych, położony strop można od razu obciążać - np. ustawiać palety z bloczkami i murować kolejną kondygnację,
  • łatwe i ekonomiczne prace wykończeniowe - powierzchnia płyt od dołu i od góry jest równa.
  • Gotowe płyty stropowe dostarczane są bezpośrednio na budowę.
  • Płyty projektowane są indywidualnie do każdego domu, z uwzględnieniem otworów na rury i schody
  • Montaż płyt stropowych przeprowadza się na podstawie planu montażowego
INSTRUKCJA MONTAŻU

Rozładunek stropów YTONG

Płyty stropowe są projektowane za każdym razem dla konkretnego projektu domu. Zaś sam już montaż płyt stopowych przeprowadza się na podstawie planu montażowego i może być prowadzony bezpośrednio z samochodu dostawczego.

Dostawa płyt stropowych

Do rozładunku płyt używa się pasów montażowych lub specjalnego uchwytu tzw. zawiesia montażowego. Ważne, aby płyty transportować w pozycji poziomej.

Na powierzchnię muru, w miejscu, gdzie będą oparte płyty należy rozłożyć zaprawę YTONG. Powierzchnia muru w miejscu oparcia płyt powinna być równa i gładka.

Rozłożenie zaprawy YTONG na powierzchni muru

Bardzo ważne jest poprawne ułożenie pierwszej płyty tak, aby nie trzeba było korekcyjnie przesuwać kolejnych płyt. Głębokość oparcia płyt na ścianach z bloczków YTONG nie powinna być mniejsza niż 70mm i 1/80 długości płyty w świetle podpór. 

Ustawienie pierwszej płyty

Po ułożeniu każdej następnej płyty trzeba ją dosunąć do płyt ułożonych wcześniej. Płyty dosuwamy zarówno po ich długości, jak i szerokości.

Dosuwanie płyt stropowych Dosuwanie płyt stropowych Ytong

Tylko w systemie YTONG płyty stropowe można wysuwać poza obrys budynku, uzyskując w ten sposób balkon. Maksymalne wysunięcie płyty wspornikowej poza obrys wynosi 1,5m.

Wyknoanie balkonu za pomocą płyt stropowych

Dzięki zastosowaniu gotowych płyt stropowych YTONG, strop od góry i od dołu jest równy, co ułatwia i przyspiesza prace wykończeniowe.

Otwory w stropie, np. przejścia przewodów dymowych (komina), pionów wentylacyjnych są uwzględnione na etapie projektu planu montażowego. Niezbędne stalowe wymiany dostarczane są na budowę razem z płytami.

Zastosowanie stalowych wymianów w systemie YTONG Zastosowanie stalowych wymianów w systemie YTONG

Elementy nietypowe, jak np. oparcie biegu schodów wykonuje się tradycyjnie – wylewa się na budowie.

Elementy nietypowe w stropie YTONG Elementy nietypowe w stropie YTONG

Po zamontowaniu płyt stropowych konieczne jest ułożenie w spoinach między nimi zbrojenia z prętów stalowych o średnicy 8 mm oraz wypełnienie ich mieszanką betonową.

Zbrojenie w szczelinach pomiędzy płytami Ytong Zbrojenie w szczelinach pomiędzy płytami Ytong

Szerokość wieńca żelbetowego, w którym kotwione są pręty zbrojenia styku płyt, powinna być nie mniejsza niż 60 mm. W ścianach zewnętrznych zaleca się zbrojenie spoiny wspornej nad stropem prętami ø3 o polu przekroju 100 mm2/m długości ściany.

Docieplenie wieńca

Po zamontowaniu stropu układa się zbrojenie wieńców - zgodnie z projektem konstrukcyjnym stropu. Jako docieplenie wieńca najlepiej używać elementów docieplenia wieńca YTONG. Są to bloczki YTONG z doklejoną warstwą wełny mineralnej, które jednocześnie stanowią szalunek wieńca. Dzięki nim wieniec jest prawidłowo docieplony, a lico ściany jednolite.

Elementy docieplenia wieńca YTONG murujemy na ścianie na zaprawie do cienkich spoin, warstwą wełny mineralnej do wewnątrz budynku.

Murowanie elementów docieplenia wieńca

Murowanie zaczynamy jak zwykle od narożników, rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę.

Ocieplenie wieńca

Elementy docieplenia wieńca YTONG mają gładkie powierzchnie boczne, więc spoiny pionowe muszą być wypełnione zaprawą. Docieplenie wieńca warto wykonywać starannie - dzięki temu nie będą się tworzyły w tym miejscu mostki termiczne.

Tak przygotowany wieniec betonujemy osadzając w nim np. wymagane zbrojenie kolejnych elementów konstrukcyjnych.

Betonowanie wieńca w systemie YTONG Betonowanie wieńca w systemie YTONG

WYKOŃCZENIE STROPU

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem przy wykańczaniu surowego stropu jest tzw. podłoga pływająca. Podłoga pływająca to wylewka betonowa grubości około 5cm, wykonana na materiale izolacyjnym (np. na płytach z hydrofobizowanej wełny skalnej). Aby podłoga taka stanowić mogła skuteczną izolację termiczną i akustyczną między kondygnacjami wylewka betonowa na materiale izolacyjnym nie może mieć bezpośredniego styku ze stropem i ścianami. Aby to uzyskać wzdłuż całego obwodu ścian powinien być zakładany pas izolacji obwodowej o wysokości sięgającej do górnego poziomu wylewki betonowej.

Film instruktażowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawową funkcją stropu jest przenoszenie obciążenia na ściany, a za ich pośrednictwem – na fundamenty budynku. Stropy dźwigają ciężar własny, obciążenia użytkowe i obciążenia od ścianek działowych. Usztywniają ściany budynku, oddzielają od siebie kondygnacje, tworzą podłoże pod podłogi i posadzki, pełnią funkcje przegród akustycznych i cieplnych między piętrami. W razie pożaru strop musi zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie kondygnacje. Szczególnie ważna jest izolacja cieplna stropów nad piwnicami i poddaszami użytkowymi. Izolacja dźwiękowa ma znaczenie w przypadku stropów oddzielających od siebie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. W pomieszczeniach wilgotnych stropy powinny być odporne na działanie wilgoci i przenikanie pary wodnej.

Stropów z płyt o grubości <24cm i rozpiętości obliczeniowej leff>5,0m nie można obciążać nienośnymi, lekkimi ścianami działowymi.

Zeszyt techniczny o stropowych i dachowych płytach zbrojonych z gazobetonu pdf 

Detale techniczne


Karta techniczna płyt stropowych i dachowych YTONG 

Karta techniczna elementów docieplenia wieńca Ytong.

LINK DO KATALOGU