Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ocieplenie ściany trzywarstwowej
polecane usługi INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

ROCKTON

Wełna ROCKTON do izolacji ściany warstwowej

Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL do izolacji termicznej i akustycznej.

Przekrój przez ścianę zewnętrzną trzywarstwową

1 Klinkier spoinowany, gr. 12 cm
2 Szczelina wentylacyjna
3 ROCKTON gr. 16 cm
4 Pustaki ceramiczne, gr. 25 cm
5 Tynk


Zalety:

Trwałość skalnej wełny
Skalna wełna mineralna produkowana jest z naturalnych surowców - bazaltu i gabro. Dzięki właściwości tych kamieni skalna wełna zachowuje swoje zalety przez cały okres użytkowania.

Efektywność energetyczna
Odpowiednia efektywność energetyczna budynku to mniejsze rachunki za ciepło i energię. Ocieplając budynki skalną wełną mineralną zmniejsza się straty ciepła i zwiększa oszczędności.

Bezpieczeństwo pożarowe
Pasywna ochrona przeciwpożarowa jaką daje niepalna skalna wełna mineralna, zapewnia nie tylko zwiększone bezpieczeństwo ludzi, ale również budynku.

Komfort akustyczny
Na akustykę w budynku ma wpływ każdy materiał użyty w trakcie budowy. Skalna wełna mineralna dzięki swojej strukturze, potrafi skutecznie pochłaniać dzwięki zapewniając komfort akustyczny.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wytyczne wykonawcze:

a) Spód szczeliny oddzielającej warstwę zewnętrzną od wewnętrznej powinien znajdować się nie niżej niż 30cm nad terenem. Od tego miejsca lub od spodu pośredniej podpory warstwy zewnętrznej ściany, należy prowadzić szczelinę w sposób nieprzerwany, aż po dach lub do spodu podpory pośredniej.

 Oparcie warstwy zewnętrznej muru trzywarstwowego

b) Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru. W tym celu u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodochronnego, w warstwie zewnętrznej pozostawić
otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać z fartucha na zewnątrz.

c) Pole powierzchni otworów w postaci otwartych spoin pionowych w zewnętrznej warstwie muru najczęściej zawiera się w przedziale > 500 mm2, ale < 1500 mm2.

Rozkład niewypełnionych spoin w murze trzywarstwowym

d) Warstwę zewnętrzną ściany szczelinowej należy łączyć z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne. Liczbę n kotew ściennych można wyliczyć ze wzoru:

n=(γs*wd)/Ft 

w której;
wd - wartość obliczeniowa parcia wiatru na jednostkę powierzchni,
Ft - nośność charakterystyczna kotwy na ściskanie lub rozciąganie wyznaczona na podstawie badań
γs - 1,25 częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla kotwy.

Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 sztuki/1m2 ściany. 

Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) przewidzieć należy kotwy dodadkowe w liczbie nie mniejszej niż 3szt/1m krawędzi ściany.

e) Grubość spoiny murowej nie może być mniejsza niż grubość elementu kotwy.
f) Kotwy powinny zapobiegać penetracji wody z warstwy zewnętrznej do warstwy wewnętrznej ściany. Można to uzyskać poprzez ukształtowanie „kapinosa”, przyrząd zaciskowy lub poprzez nachylenie kotwy w dół od warstwy wewnętrznej do zewnętrznej.

Sposób instalowania kotwy szczelinowej pozwalającej na wyginanie

Murowanie

1. Murowanie warstwy nośnej ściany.
W spoinach warstwy nośnej (wewnętrznej) pozostawiamy kotwy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (nie mniej niż 4szt/1m2 ściany). Kotwy łączą dwie warstwy ściany: nośną (wewnętrzna) i osłonową - elewacyjną (zewnętrzną).

2. Mocowanie płyt ocieplenia.
Na kotwy wystające z warstwy nośnej ściany mocujemy płyty ROCKTON, dokładnie i szczelnie dosuwając je do siebie.
W ścianie ze szczeliną wentylacyjną stosujemy kotwy z kapturkami dociskającymi płyty ROCKTON do warstwy wewnętrznej ściany i z kapinosem odprowadzającym wodę. Gwarantuje to zachowanie odpowiedniej grubości szczeliny wentylacyjnej  na całej wysokości i szerokości ściany.
Należy pamiętać, aby na czas przerwania robót murarskich i montażu ocieplenia zabezpieczyć wierzchnią część już wymurowanej ściany materiałem nieprzemakalnym (np. folią). W ten sposób unikniemy zawilgocenia ocieplenia i warstw wznoszonej ściany.

3. Murowanie warstwy osłonowej (zewnętrznej) ściany.
Zaczynamy od ułożenia cegieł lub pustaków na ścianie fundamentowej albo podporze pośredniej.
Należy pamiętać o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej gr. 2,5- 4cm (jeśli jest konieczna) między warstwą ocieplenia a ścianą osłonową.
Ścianę osłonową ustawiamy na ścianie fundamentowej lub podporze pośredniej, np. żelbetowej belce wspornikowej, wychodzącej z wieńca na szerokość min.9cm.
Podparcie o szerokości 9cm (pod warstwę osłonową ściany) wykonujemy co drugą kondygnację, zaś podparcie o szerokości 12 cm co trzecią.
W ścianie ze szczeliną wentylacyjną, w której konstrukcja podparcia zamyka szczelinę na jej całej szerokości, robimy nad nim fartuch z papy lub folii.
Miejscu podparcia pozostawiamy otwory do odprowadzenia skroplin i przewietrzenia przegrody.
W dolnej i górnej części muru osłonowego pozostawiamy otwory umożliwiające wentylację szczeliny. Ich łączna powierzchnia powinna wynosić 150cm2 na każde 20m2 ściany (wlot i wylot powietrza). Aby te otwory powstały, w pierwszej warstwie cegieł pozostawiamy co trzecią - czwartą spoinę pionowa pustą.

Murowanie ściany trzywarstwowej Murowanie ściany trzywarstwowej
Pozostawienie w ścianie kotew stalowych Ułożenie klina z wełny oraz założenie fartucha z papy
Murowanie ściany trzywarstwowej Murowanie ściany trzywarstwowej
Założenie wełny na kotwy i dociśnięcie talerzykiem dociskowym Wymurowanie warstwy osłonowej z klinkieru

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Przewodnik projektowania i wykonywania ścian zewnętrznych


ROCKTON

Wełna mineralna ROCKTON

Kod wyrobu  
- dla gr. 50-99 mm MW-EN  13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1
- dla gr. 100 - 220 mm MW-EN  13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009 
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodności  
  Nr Cig 00007/09
ROCKTON gr.= 100-200mm Nr Cig 00007a/09
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λ D =   0,036 W/mK 
- obliczeniowy λ obl =   0,036 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011   

Wymiary i pakowanie: 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2] Ilość paczek na palecie [szt.] ilość m2 w ROCKPAK-u [m2]
1000 600 50 1,35 10 6 25 150
1000 600 60 1,65 8 4,8 25 120
1000 600 70 1,9 6 3,6 30 108
1000 600 80 2,2 6 3,6 25 90
1000 600 100 2,75 5 3 25 75
1000 600 120 3,3 4 2,4 25 60
1000 600 150 4,15 4 2,4 20 48
1000 600 160 4,4 3 1,8 25 45

Informacja dodatkowa 

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.