Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ściana szczelinowa
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

SILKA E24, SILKA E18 lub SILKA E15

Cegła silikatowe SILKA E18Ściany zewnętrzne wykonane z bloków SILKA E należy izolować wełną mineralną lub styropianem. Tylko wówczas uzyskuje się pożądany (zgodny z normami) współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej.

 

Jako warstwa osłonowa - czyli elewacja proponowany jest bloczek SILKA 1NF

Bloczek SILKA 1NF

Zalety:

Większa powierzchnia użytkowa budynku - bloki SILKA charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością oraz trwałością. Pozwala to na wznoszenie ścian o niewielkiej grubości, zdolnych do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, dzięki temu uzyskuje się większą powierzchnię uzytkową.

Izolacja bez kołkowania - z uwagi na dużą wytrzymałość materiału SILKA, izolację w postaci np. wełny mineralnej o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, mocuje się tylko za pomocą zaprawy klejowej.

Można używać tańszej technologii mocowania mechanicznego (kołki wbijane, krótsze strefa kotwienia) w przypadku ocieplania materiałem wymagającym dodatkowego kołkowania.

Minimalna grubość docieplenia to 12cm. Przy murowaniu ściany z bloczków SILKA E18 całkowita grubość ściany zewnętrznej wynosi zaledwie 30cm.

Duża pojemność cieplna - wysoka gęstość bloków wapiennopiaskowych SILKA sprawia, że jest to materiał o dużej pojemności cieplnej. Dzięki temu w upalne dni ściany SILKA są w stanie zakumulować ogromną ilość ciepła, którą oddają nocą, kiedy jest chłodniej. Latem jest chłodniej w dzień - cieplej w nocy.

Trwałość
Bardzo mała nasiąkliwość sprawia, że bloki SILKA to materiał o doskonałej mrozoodporności. Wysoka trwałość bloków SILKA sprawia, że wznoszone z nich ściany można docelowo pozostawić nieotynkowane bez obaw o stan elewacji.

Materiał SILKASILKA to jeden z najzdrowszych materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Naturalne surowce – piasek, wapno i woda, sprawiają, że bloki SILKA charakteryzują się bardzo małą promieniotwórczością naturalną.

 

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wymagania dotyczące ścian trójwarstwowych, szczelinowych

Warstwa wewnętrzna ściany szczelinowej z bloków SILKA jest ścianą konstrukcyjną, w związku z tym projektuje się ją zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi ścian konstrukcyjnych. 
Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm z tego względu do wymurowania tej warstwy muru mogą być użyte: cegła SILKA 1NF, bloki SILKA 2NFD, 3NFD, blok SILKA E12, wszystkie o grubości 120mm, oraz blok SILKA E8 o grubości 80mm.

Warstwa zewnętrzna powinna być trwale połączona z warstwą konstrukcyjną muru. Mogą do tego służyć kotwy łączące o nazwie PK31 wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 0,2 mm.
W zależności od sposobu montażu rozróżniamy 2 rodzaje kotew:

Sposób montażu kotew w murze szczelinowym

a. Wbijane i wkręcane, montowane po wykonaniu muru konstrukcyjnego, stosowane w przypadku nie pokrywania się spoin w warstwie konstrukcyjnej i elewacyjnej. 

b. Wkładane w spoiny poziome podczas murowania - stosowane w przypadku pokrywania się spoin w warstwie konstrukcyjnej i elewacyjnej muru. W zależności od rodzaju stosowanej zaprawy możemy jeszcze wydzielić:
   - do murów na zaprawie tradycyjnej - stosuje się kotwę prętową typu "L"
   - do murów na zaprawie cienkospoinowej stosuje się kotwę typu "PRIK" z blachy nierdzewnej

Kotwy rozmieszcza się równomiernie i przemiennie na całej powierzchni ściany. Pionowy odstęp pomiędzy kotwami powinien wynosić 460 mm, poziomy 500 mm. Odpowiada to liczbie 4,3 kotwy na 1m2 muru. Wzdłuż krawędzi swobodnych warstwy wewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, przy poziomej przerwie dylatacyjnej), stosuje się dodatkowe kotwy w liczbie nie mniejszej niż 3 sztuki na  1m krawędzi ściany. 

Para wodna dyfundująca przez ścianę może ulec skropleniu w miejscu pustki powietrznej. W celu odprowadzenia wody u spodu warstwy zewnętrznej wykonuje się fartuch z papy bitumicznej dobrego gatunku na podkładzie z zaprawy cementowej.

 

Posadowienie ściany warstwowej na ścianie fundamentowejOparcie ściany szczelinowej na murze piwnicznym:

1 – bloki SILKA E18,
2 – izolacja termiczna,
3 – strop,
4 – zbrojenie wieńca stropu,
5 – kotwa ze stali nierdzewnej z krążkiem dociskowym,
6 – cegła SILKA 1NF,
7 – pustka powietrzna,
8 – kratka wentylacyjna,
9 – fartuch z papy bitumicznej,
10 – podkład z zaprawy cementowej,
11 – blok SILKA E18S,
12 – zaprawa cementowa,
13 – blok SILKA E12,
14 – izolacja przeciwwilgociowa ściany piwnicznej.

 

 

 

W warstwie elewacyjnej należy również umieścić kratki wentylacyjne w rozstawie ok.: 1 kratka na 1 mb ściany, które umożliwiają odpływ wody oraz wentylowanie pustki powietrznej. Kratki wentylacyjne umieszcza się w pierwszej dolnej warstwie cegieł, w warstwie cegieł pod okapem oraz ponad nadprożami otworów okiennych i drzwiowych.

Kratka wentylacyjna w murze trzywarstwowym 

Warstwę elewacyjną z SILKI należy dylatować w odległościach nie większych niż 8m. Z uwagi na koncentrację naprężeń w narożach ścian, zaleca się umieszczać przerwy dylatacyjne w pobliżu tych miejsc.

Kontakt z instruktorem lub przedstawicielem Xella

Zalecenia wykonawcze SILKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Cennik hurtowy produktów SILKA i Ytong - pdf

Projektowanie ścian z SILKI - pdf

Kalkulacja przenikalności cieplnej muru szczelinowego

Warstwa Grubość [m] λ [W/m·K] R [m2·K/W]

opór przejmowania ciepła zewnętrzny Rse
ściana osłonowa – SILKA 1NF
pustka powietrzna (wentylowana)
wełna mineralna
ściana konstrukcyjna – SILKA E18
tynk cienkowarstwowy wewnętrzny
opór przejmowania ciepła wewnętrzny Rsi

-
0,12
0,03
0,10
0,18
0,005
-

-
0,90
-
0,035
0,46
0,52
-

0,04
0,13
0,18*0,5=0,09
2,86
0,39
0,01
0,13

Mur razem 0,435

-
U=1/Rt
3,65
0,27 W/m2*K

Karta techniczna SILKA 1NF


Karta techniczna SILKA E15


Karta techniczna SILKA E18


Karta techniczna SILKA E24


LINK DO KATALOGU