Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ocieplenie ściany zewnętrznej
polecane usługi INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

FASROCK LL

Wełna mineralna Fasrock LL


Produkt

Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej

Zastosowanie

Niepalna termoizolacja:
- ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych;
- stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.

Przekrój przez ścianę ocieploną w systemie ETICS

Zalety:
 • Lamelowe produkty ROCKWOOL cechuje podwyższona wytrzymałość na rociąganie
 • Płyty lamelowe FASROCK LL mogą być mocowane zaprawą klejącą bez łączników do podłoży betonowych oraz murowanych: ceramicznych, silikatowych i keramzytobetonowych, do 20m wysokości.
 • Niepalność – najwyższa klasa reakcji na ogień A1 wśród produktów do izolacji ścian, zwiększa odporność ogniową konstrukcji.
 • Wpływa na swobodne „oddychanie ścian”, pozwala na przenikanie pary wodnej przez przegrody, zapewniając zdrowy mikroklimat pomieszczeń.
 • Poprawia izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych
 • Posiada doskonała pojemność cieplną – kumuluje ciepło.
 • Zapewnia trwałość ocieplenia, odporność na negatywne czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną.
 • Możliwość ocieplania wypukłych i wklęsłych powierzchni
 • Mniejsze i bardziej poręczne płyty p wymiarach 1200 x 200mm
Przekrój przez ścianę ocieploną w systemie ETICS
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

FRONTROCK MAX E

Produkt

Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).

Zastosowanie

Niepalna dwugęstościowa płyta termoizolacyjna ze skalnej wełny mineralnej:
- w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych,
- stropów piwnicznych, nad garażami oraz przejazdami.

Przekrój przez ścianę ocieploną w systemie ETICS

Zalety:
 • Doskonała izolacja termiczna, dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła – wartość λ D =0,036W/mK 
 • Niepalność – najwyższa klasa reakcji na ogień  wśród produktów do izolacji ścian, zwiększa odporność ogniową konstrukcji.
 • Wpływa na swobodne „oddychanie ścian”, pozwala na przenikanie pary wodnej przez przegrody, zapewniając zdrowy mikroklimat pomieszczeń.
 • Poprawia izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych
 •  Posiada doskonała pojemność cieplną – kumuluje ciepło.
 • Zapewnia trwałość ocieplenia, odporność na negatywne czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną.
 • Łatwy montaż dzięki dość dużemu rozmiarowi płyt.
 • Gwarantuje stabilność wymiarową wykkonanej izolacji w wysokich i nieskich temperaturach.
Przekrój przez ścianę ocieploną w systemie ETICS
INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Krok | Mocowanie listwy cokołowej
ECOROCK L 1 Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą.
Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min. 40 cm od poziomu terenu przy użyciu minimum pięciu rozporowych łączników mechanicznych  na 1 m.b. listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. Na narożach budynku listwę należy przyciąć pod kątem, zagiąć i połączyć . Bezwzględnie listwa cokołowa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie.


2. Krok  |  Nakładanie zaprawy klejącej

Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Płytę można położyć na paczce wełnyu w sposób umożliwiający swobodny dostęp z każdej strony. Sposób nanoszenia kleju zależy od rodzaju płyty

a) Płyty FRONTROCK MAX E przyklejamy do podłoża moetodą punktowo-obwodową na nieoznakowanej powierzchni płyty w dwóch etapach:
1. Niewielka ilością zaprawy klejącej, za pomocą  kielni trapezowej, wstępnie gruntujemy płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzeh, równomiernie rozłożonych, punktach zgodnie ze zdjęciem
2. Nakładamy kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 6cm oraz plackami o średnicy około 15cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak, aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoza wynosiła co najmniej 40%

b) W przypadku FASROCK LL, zaprawę klejącą nanosimy na płyty w dwóch etapach:
1. Gładką pacą nanosimy cienką warstwę zaprawy klejącej i gruntujemy całą powierzchnię płyty.
2. Za pomocą pacy zębatej 12x12mm równomiernie rozprowadzamy warstwę zaprawy klejącej na całej wcześniej zagruntowanej powierzchni płyty.

Taki sposób klejenia zapewnia maksymalną przyczepność do podłoża.

 

3. Krok  |  Przyklejanie płyt

Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.

Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Taki sposób układania oraz elastyczność płyt lamelowych pozwalają całkowicie wyeliminować mostki termiczne.

 

4. Krok  |  Izolacja naroży

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający "wiązanie".

W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem wzdłuż łaty i szlifujemy pacą drewnianą z grubym papierem ściernym.

 

5. Krok  |  Szlifowanie fasady
ecorock 8 Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godz., w celu wyrównania nierówności, ewentualnych uskoków pomiędzy płytami należy je przeszlifować dużą pacą drewnianą z grubym papierem ściernym.

 

6. Krok  |  Obróbka otworów
p10

Sposób obróbki ościeżyNa ościeże z wełny nakładamy listwę narożną z siatką i zatapiamy siatkę równo z brzegiem listwy.

 Przyklejanie wełny przy otworach Dodatkowa siatka zbrojąca przy otworachMontaż parapetów

 
7. Krok  |  Kołkowanie
ecorock 11 Mocowanie płyt łącznikami wykonujemy nie wcześniej niz po 24 godzinach od momentu ich przyklejenia. Do mocowania stosujemy łączniki wbijane z rdzeniem stalowym lub wkręcane. Typ i długość (minimalna głębokość zakotwienia) łączników oraz schemat ich rozmieszczenia powinien być określony w dokumentacji technicznej ocieplenia, dostosowany do rodzaju podłoża, grubości ocieplenia, dostosowany do rodzaju podłoża, grubości ocieplenia, wysokości budynku oraz wielkości obciążeń. Płyty FASROCK LL mogą być mocowane zaprawą klejącą bez łączników do podłoży betonowych oraz murowych: ceramicznych, silikatowych i keramzytobetonowych do 20m wysokości (w przypadku pozostałych podłoży, ścian otynkowanych lub powyżej 20m wysokości ściany uzywamy łączników mechanicznych).

 

8. Krok  |  Zacieranie zaprawą zbrojącą
ecorock 12

Przed nałożeniem zaprawy zbrojącej płyty powinny być dokładnie oczyszczone za pomocą szczotek.

Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Warstwę zbrojącą wykonujemy w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest wstępne przeszpachlowanie powierzchni cienką warstwą zaprawy zbrojącej.

 

9. Krok  |  Nakładanie zaprawy zbrojącej
ecorock 13 Odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest gruntowanie powierzchni cienką warstwą zaprawy zbrojącej za pomocą gładkiej pacy. W drugim etapie po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej nakładamy właściwą warstwę zaprawy zbrojącej używając pacy zębatej 10x10mm.

 

10. Krok  |  Zaciąganie zaprawy zbrojącej na siatce
ecorock 14

W świeżą i o równej grubości warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany.

Jednocześnie pamiętamy, aby siatka była naciągnięta i bez zgięć. Przed zatopieniem kolejnej siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Grubość warstwy zbrojącej na całej powierzchni elewacji powinna być jednakowa.

Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą siatkę poza obrys listwy cokołowej obcinamy równo z dolną krawędzią.

 

Obcinanie siatki zbrojącej 
11. Krok  |  Nakładanie podkładu tynkarskiego
ecorock 15 

W normalnych warunkach pogodowych po dwóch dniach na suchą warstwę zbrojoną nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy przystąpić do nakładania tynku.

 

 

12. Krok  |  Zacieranie tynku
ecorock 16 Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Tynk układamy, zawsze zaczynając od góry budynku, stopniowo schodząc na dół. Tynk  nakładamy pacą ze stali nierdzewnej lub pacą z tworzywa sztucznego. Nadmiar tynku ściągamy pacą pod kątem na grubość kruszywa. po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku przystępujemy do zacierania, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru.

 

13. Krok  |  Malowanie
ecorock 17

W celu uzyskania określonego koloru po siedmiu dniach wyschnięty tynk można pomalować za pomocą wałka.

Do malowania tynku należy stosować następujące farby elewacyjne: silikonową, siloksanową, silikatową (krzemianową).

PARAMETRY TECHNICZNE

OCIEPLENIE DWUWARSTWOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ


FRONTROCK MAX E

 Elewacyjna wełna mineralna FRONTROCK MAX E

Kod wyrobu MW-EN  13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma PN-EN  13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0255/10/P
  1390-CPD-0256/10/P
EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00090/10
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λ D =  0,036 W/mK 
- obliczeniowy λ obl =  0,037 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,90 kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

 

 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2] Ilość paczek na palecie [szt.] Ilość m2 na palecie [m2]
1000 600 80 2,2 3 1,8 20 36
1000 600 100 2,75 3 1,8 16 28,8
1000 600 120 3,3 3 1,8 12 21,6
1000 600 140 3,9 2 1,2 16 19,2
1000 600 150 4,15 2 1,2 16 19,2
1000 600 160 4,4 2 1,2 12 14,4
1000 600 180 5 2 1,2 12 14,4
1000 600 200 5,55 2 1,2 12 14,4

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

FASROCK LL

 Elewacyjna wełna mineralna FASROCK LL

Kod wyrobu MW-EN  13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma PN-EN  13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0210/09/P
EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00086/10
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λ D =   0,041 W/mK 
- obliczeniowy λ obl =  0,042 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,78 kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2] Ilość paczek na palecie [szt.] Ilość m2 na palecie [m2]
1200 200 50 1,2 8 1,92 30 57,6
1200 200 80 1,95 6 1,44 25 36
1200 200 100 2,4 4 0,96 30 28,8
1200 200 120 2,9 4 0,96 25 24
1200 200 140 3,4 4 0,96 20 19,2
1200 200 150 3,65 4 0,96 20 19,2
1200 200 160 3,9 4 0,96 15 14,4
1200 200 180 4,35 4 0,96 15 14,4
1200 200 200 4,85 4 0,96 15 14,4
1200 200 220 5,37 4 0,96 10 9,6
1200 200 240 5,85 4 0,96 10 9,6

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.