Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Systemy ociepleń ATLAS
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS HOTER

System ociepleń Atlas Hoter


SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS HOTER jest to świetna termoizolacja ścian zewnętrznych wszelkiego rodzaju budynków. Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt styropianowych (EPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego,
a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.

System z płytami styropianowymi o grubości nieprzekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

ATLAS HOTER może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu monolitycznego lub w postaci prefabrykatu). Jest zalecany podczas prac ociepleniowych w budownictwie tradycyjnym
i energooszczędnym w budynkach o wysokości nie przekraczającej 25m.


Zapytaj Doradcę Technicznego

Gdzie kupić

Zalety:
 • Wysoka odporność układu ociepleniowego na uderzenia (do 6 J) - większa trwałość i odporność
  na uszkodzenia w trakcie eksploatacji niż w przypadku standardowych układów ociepleniowych,

 • Możliwość dowolnego kształtowania estetyki elewacji - wyprawę tynkarską można wykonać przy użyciu tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych, jak i mozaikowych,

 • Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń - zapewnia pełną i sprawdzoną kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu,

 • Doskonała izolacja cieplna ścian zewnętrznych - pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania,

 • Zwiększa trwałość ścian zewnętrznych - zabezpiecza je przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

 • System nierozprzestrzeniający ognia (NRO) - dotyczy układów ociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) o grubości do 250 mm.
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS STOPTER

System ociepleń Atlas Stopter

 

SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS STOPTER jest świetną termoizolacją ścian zewnętrzych wszelkiego rodzaju budynków. Technologia wykonania ocieplenia polega na mocowaniu izolacji termicznej
z płyt styropianowych (EPS) do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i ułożeniu na niej warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego,a następnie wykonaniu wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej.

SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

ATLAS STOPTER może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych, jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych,  z betonu komórkowego i betonu monolitycznego lub w postaci prefabrykatu). Zalecany podczas prac ociepleniowych  w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym.

 

Zapytaj Doradcę Technicznego

Gdzie kupić

Zalety:
 • System może być stosowany w bardzo szerokim zakresie temperatur – ocieplenie można wykonywać
  od 0 °C do +30 °C,

 • Bardzo wysoka odporność układu ociepleniowego na uderzenia (do 8 J) – kilkakrotnie większa niż
  w przypadku standardowych systemów ociepleniowych, dzięki temu zapewnia większą trwałość i odporność
  na uszkodzenia w trakcie eksploatacji,

 • Nie wymaga kołkowania – z uwagi na wysoką przyczepność zaprawy klejącej do podłoża, stosowanie dodatkowych łączników mechanicznych wymagane jest tylko w przypadku budynków o wysokości powyżej 12m oraz gdy grubość styropianu przekracza 150 mm,

 • Możliwość dowolnego kształtowania estetyki elewacji – wyprawę tynkarską można wykonać przy użyciu tynków mineralnych, akrylowych, silikonowych,
  jak i mozaikowych,

 • Niski opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej ocieplenia,

 • Kompletny zestaw materiałów do wykonania ociepleń – zapewnia pełną i sprawdzoną kompatybilność wszystkich elementów składowych, co jest szczególnie istotne w trakcie kolejnych lat eksploatacji systemu,

 • Doskonała izolacja cieplna ścian zewnętrznych – pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania,

 • Zwiększa trwałość ścian zewnętrznych – zabezpiecza je przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych,

 • System nierozprzestrzeniający ognia (NRO) – dotyczy układów ociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) o grubości do 250 mm.
INSTRUKCJA MONTAŻU

     1. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej podstawie podjąć decyzje
o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robót trzeba zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwiększy grubość ścian, spowoduje więc potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna  i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą folii.

Powinno ono być stabilne, równe, czyste i suche. Podłoża chłonne powinno się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT, natomiast podłoża gładkie i niechłonne (beton) tynkiem podkładowym ATLAS CERPLAST. Podłoże powinno umożliwiajać łatwe wyprowadzenie na ścianach płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę izolacji cieplnej. Powierzchnię należy oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, czyli kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych.

Gruntowanie podłoża

Pierwszym krokiem w docieplaniu budynku jest mocowanie listew cokołowych. Stanowią one montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, a także ułatwiają zachowanie równomiernegopoziomu kolejnych warstw. Listwa powinna być mocowana poziomo
na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochronę przed wpływem podciągania wilgoci, a także chroni przed zabrudzeniami. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się także stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.

Montaż listew cokołowych

     2. Mocowanie izolacji cieplnej

W przypadku równych podłoży do nakładania zaprawy można użyć pacy o zębach 12 mm – klej nanosi się wówczas bezpośrednio na płytę, a nie na podłoże. Natomiast dla mniej równych podłoży zaprawa klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – w postaci pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości
i kilku placków zaprawy o średnicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty.