Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
izolacja ściany działowej
polecane usługi INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Izolacja ściany działowej na pojedynczej stalowej konstrukcji z obustronną pojedynczą okładziną.

Ścianka działowa z wełną ROCKTON

  1. Płyta gipsowo- kartonowa
  2. ROCKTON, gr. 5-10 cm
  3. Płyta gipsowo- kartonowa
  4. Pojedyncza konstrukcja ściany: Obwodowe profile pozioma
Zalety:

Komfort akustyczny
Na akustykę w budynku ma wpływ każdy materiał użyty w trakcie budowy. Skalna wełna mineralna dzięki swojej strukturze, potrafi skutecznie pochłaniać dzwięki zapewniając komfort akustyczny.

Trwałość skalnej wełny
Skalna wełna mineralna produkowana jest z naturalnych surowców - bazaltu i gabro. Dzięki właściwości tych kamieni skalna wełna zachowuje swoje zalety przez cały okres użytkowania.

 

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

Izolacja ustrojem tłumiącym z wełną ROCKWOOL masywnej ściany działowej

IZOLACJA USTROJEM TŁUMIĄCYM Z WEŁNĄ ROCKWOOL MASYWNEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ


  1. Masywna ściana działowa, np. z pustaków ceramicznych
  2. Pojedyncza konstrukcja ustroju tłumiącego, profil pionowy i poziomy
  3. ROCKTON, gr. 5cm
  4. Płyta gipsowo-kartonowa
Zalety:

Komfort akustyczny
Na akustykę w budynku ma wpływ każdy materiał użyty w trakcie budowy. Skalna wełna mineralna dzięki swojej strukturze, potrafi skutecznie pochłaniać dzwięki zapewniając komfort akustyczny.


Trwałość skalnej wełny
Skalna wełna mineralna produkowana jest z naturalnych surowców - bazaltu i gabro. Dzięki właściwości tych kamieni skalna wełna zachowuje swoje zalety przez cały okres użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Izolacja akustyczna ścian działowych  – wskazówki wykonawcze.

Na przykładzie lekkiej ściany działowej, na pojedynczej konstrukcji stalowej z izolacją akustyczną wełną ROCKWOOL i pojedynczym obustronnym opłytowaniem, np. z płyt g-k lub g-w.

WAŻNE
Lekkie ściany działowe montujemy zawsze z obustronną dylatacją podłogi pływającej i stawiamy bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce podłogi. W ten sposób znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku (nawet do kilku dB). W ścianach o wysokości powyżej 4,0 m wykonujemy poziome rygle o rozstawie maks. 3,0 m. Znaczny wpływ na rzeczywistą izolacyjność akustyczną ścian działowych mają szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, usytuowanie oraz staranność wykonania ściany.

KROK 1 WYTYCZANIE ŚCIANY

Przebieg ściany wyznaczamy na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając otwory drzwiowe. Za pomocą poziomicy i łat nanosimy przebieg ściany działowej na przylegające ściany i stropy.

KROK 2 STOSOWANIE PODKŁADEK TŁUMIĄCYCH

Montaż ścianki działowej krok2

W miejscach połączeń profili obwodowych (poziomych i skrajnych pionowych) ściany działowej ze stropami i przylegającymi ścianami, stosujemy dźwiękoizolacyjną podkładkę tłumiącą (taśmę uszczelniającą), np. z pianki PE gr. 2-3 mm. Dzięki temu uzyskujemy zwiększoną dźwiękoszczelność połączeń.

 

 

  

 

KROK 3 ZAMOCOWANIE OBWODOWYCH PROFILI POZIOMYCH DO STROPÓW

Montaż ścianki działowej krok3

Obwodowe profile poziome z podkładką tłumiącą mocujemy wkrętami do stropów. Rozmieszczenie wkrętów – maksymalnie co 100 cm (według zaleceń producenta konstrukcji stalowej).

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 4 MOCOWANIE OBWODOWYCH PROFILI PIONOWYCH DO PRZYLEGAJĄCYCH ŚCIAN LUB KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obwodowe profile pionowe z podkładką tłumiącą mocujemy wkrętami do przylegających ścian lub konstrukcji budynku. Rozmieszczenie wkrętów – maksymalnie co 100 cm (według zaleceń producenta konstrukcji stalowej). Przed ostatecznym zamocowaniem obwodowych profili pionowych, sprawdzamy poziomicą, czy są one ustawione dokładnie w pionie i ewentualnie korygujemy ich ustawienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 5 MONTAŻ PROFILI PIONOWYCH (SŁUPKOWYCH)

Poziomicą sprawdzamy, czy obwodowe profile pionowe są ustawione dokładnie w pionie.

Profile pionowe rozmieszczamy w rozstawie 60, 40, 30 cm w zależności od zaleceń producenta wybranego systemu. Na tym etapie montażu
profile pionowe wkładamy w profile poziome (najpierw w dolny, a następnie w górny) bez mocowania na głębokość min. 1,5 cm – w tej fazie rozmieszczamy je tylko wstępnie. Korektę ich ustawienia wykonujemy na etapie przykręcania okładzin – rozstawienie profili do okładzin.

 

 

 

KROK 6 POKRYCIE OKŁADZINAMI ŚCIENNYMI JEDNEJ STRONY ŚCIANY

Pokrycie okładzinami ściennymi jednej strony ściany rozpoczynamy od przykręcenia okładziny o szerokości 120 cm. Przy mocowaniu okładzin korygujemy położenie rozstawionych wcześniej profili pionowych – tzw. rozstawienie profili do płyty. Okładziny mocujemy do profili pionowych wkrętami w rozstawie zalecanym przez producenta okładzin – najczęściej
wynosi on 25-35 cm, przy pojedynczym opłytowaniu. Rozstaw wkrętów zależy od liczby i grubości okładzin. W przypadku stosowania podwójnej lub potrójnej okładziny pierwsze warstwy mocujemy do profili pionowych maks. co 100 cm, tylko ostatnią mocujemy w rozstawie maks. 25-35 cm. 

Okładziny ścienne nie powinny się stykać z podłożem – powinny być podniesione o ok. 10 mm. U góry, między krawędzią okładziny, a stropem pozostawiamy 5 mm szczelinę. Umożliwia ona kompensację drgań i ugięć stropu. Na etapie szpachlowania spoin, szczelinę tę wypełniamy kitem elastycznym. Okładzin nie przykręcamy do profili poziomych mocowanych do stropów. Spoiny poziome w sąsiednim rzędzie okładzin przesuwamy o 60 cm (rozstaw między profilami pionowymi) w stosunku do sąsiedniej spoiny poziomej.

KROK 7 UKŁADANIE IZOLACJI AKUSTYCZNEJ Z PŁYT ROCKTON MIĘDZY PROFILAMI

Między profilami układamy izolację akustyczną z płyt ROCKTON.

Po zamontowaniu okładzin na jednej stronie ściany i ułożeniu w jej środku instalacji (np. elektrycznej), między profilami pionowymi układamy płyty ROCKTON. Ich szerokość, 60 cm jest dostosowana do najczęściej spotykanego rozstawu profili pionowych, wynoszącego również 60 cm. 

Szczelność i dokładność wypełnienia przestrzeni izolowanej płytami ROCKTON odgrywa znaczną rolę w uzyskaniu odpowiedniej izolacyjności
akustycznej ściany działowej.

POKRYCIE OKŁADZINAMI DRUGIEJ STRONY ŚCIANY
Montujemy okładziny drugiej strony ściany.Pokrycie okładzinami drugiej strony ściany rozpoczynamy od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm (lub mniejszej w przypadku konieczności przesunięcia skrajnych profili) do profili pionowych. Wzajemne przesunięcie spoin pionowych między okładzinami, z obu stron ściany, powinno być równe rozstawowi profili pionowych (najczęściej 60 cm). Po zamocowaniu wkrętami okładzin drugiej strony ściany uzyskuje ona ostateczną stabilność. Rozmieszczenie wkrętów – jak dla pierwszej strony ściany.

 

 

 

 

Mocujemy okładziny na drugiej stronie ściany.W przypadku ścian wysokich, montaż okładzin prowadzimy jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, docinamy i dokładamy płyty o wymiarze nie mniejszym niż 30 cm. W takim przypadku sztukowane płyty rozmieszczamy         naprzemiennie u góry i u dołu.

Po zamocowaniu okładzin drugiej strony ściany jest ona gotowa do szpachlowania spoin i ostatecznego wykończenia powierzchni ściennych.

 

Zasady dobrej praktyki podczas prac z wełną mineralną

1. Przeczytaj zalecenia producenta

2. Zapewnij wentylację w miejscu pracy o ile to możliwe

3. Tnij wełnę ostrym nożem lub piłką, nie używaj nożyc, zwłaszcza mechanicznych

4. Przy montażu wełny ponad głową, załóż okulary ochronne

5. Zakryj odkryte części ciała. Podczas pracy w miejscu bez wentylacji, załóż jednorazową maskę ochronną

6. Przed ostatecznym umyciem, opłucz ręce zimną wodą

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Akustyka i obliczenia - Soundpro

ROCKTON

Kod wyrobu  
- dla gr. 50-99 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1
- dla gr. 100 -220 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodności  
  Nr Cig 00007/09
ROCKTON gr.= 100-200mm Nr Cig 00007a/09
Współczynnik przewodzenia ciepła:  
- deklarowany λ D = 0,036 W/mK
- obliczeniowy λ obl = 0,036 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m³
Klasa reakcji na ogień A1
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

 

Wymiary i pakowanie

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2] Ilość paczek na palecie [szt.] ilość m2 w ROCKPAK-u [m2]
1000 600 50 1,35 12 7,2 20 144
1000 600 60 1,65 10 6 20 120
1000 600 70 1,9 8 4,8 20 96
1000 600 80 2,2 6 3,6 25 90
1000 600 100 2,75 6 3,6 20 72
1000 600 120 3,3 5 3 20 60
1000 600 150 4,15 4 2,4 20 48

 

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.