Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Systemy odwadniające
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:
Odwodnienia liniowe pozwalają na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni utwardzonych różnymi materiałami np. kostka brukowa, płytki itp. Mogą to być: wjazd do garażu, tarasy, chodniki, itp.
Odwodnienia liniowe to grupa kanałów ze wszystkimi potrzebnymi elementami. Łączenie kanałów odbywa się modułowo bez użycia dodatkowych elementów.

Kolory odwodnień: szary, czarny.
 
Kolory rusztu: szary, czarny, stalowy.
 
W ofercie firmy Marley znajdują się różne wymiary kanałów.
 
 
 
Odwodnienia liniowe
Zalety:
Wszystkie produkty z grupy odwodnień łączą się z rurami kanalizacyjnymi standardowych rozmiarów (40, 50, 75, 110, 125 mm), którymi woda odprowadzana jest daleko od ścian i fundamentów budynku.

Podstawowa sprawa to prawidłowo zamontowany system.

Wyjątkowa trwałość - System odporny na niskie temperatury jak i wiele związków chemicznych. Materiał z którego wykonane są odwodnienia firmy Marley to grupa produktów wykonanych z polichlorku winylu (PVC), polipropylenu (PP), polietylenu (PE), ABS, stali oraz stali nierdzewnej.

Aby systemy prawidłowo funkcjonowały potrzebne są okresowe przeglądy drożności systemów (dotyczy wszystkich produktów) i jeśli jest potrzeba wyczyszczenia.

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:
Wpusty powierzchniowe
Wpusty przeznaczone są do punktowego zbierania wody. Najczęściej stosuje się je w suszarniach, pralniach, garażach, łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach prysznicowych, a także na zewnątrz budynku: na balkonach, tarasach oraz chodnikach.
 
W ofercie znajdują się wpusty o zróżnicowanej wielkości, z ujściem pionowym lub poziomym, powierzchnią plastikową lub wykonaną ze stali nierdzewnej.
 
Wpust podłogowyWpust podłogowy przelotowy
Zalety:

Budowa wpustu podłogowego Marley

Korpusy wpustów wykonane są z polipropylenu (PP) lub ABS.

Dodatkowa bariera zapachowa - Wpusty posiadają zabezpieczenie przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczeń. 
Zwykły syfon (obecny w tych wpustach) działa do momentu wyschnięcia w nim wody, co zdarza się kiedy nie korzystamy przez kilka dni z instalacji wodnej. Po powrocie do domu zwykle spotyka nas przykry zapach wydobywający się z rur kanalizacyjnych.
Dzięki specjalnej konstrukcji (rozwiązanie opatentowane) wpusty Marley całkowicie eliminują ten problem. Nawet kiedy woda wyschnie w syfonie dodatkowo umieszczona piłeczka uniemożliwi przedostanie się do pomieszczenia przykrych zapachów.
 
INSTRUKCJA MONTAŻU
Montaż odwodnień liniowych
Instalację ciągu odwodnieniowego należy rozpocząć od wykonania ławy z betonu B25. Jej wymiary zależne są od projektu oraz od rodzaju nawierzchni. Standardowo można przyjąć wartości podane w tabeli. Na krótkich odcinkach (do 3mb) nie ma konieczności wykonywania instalacji ze spadkiem. Przy dłuższych instalacjach wymagany jest spadek 2,5% w kierunku odprowadzenia wód opadowych. Instalacja odwodnieniowa powinna być umiejscowiona 3-5mm poniżej poziomu otaczającej jej nawierzchni. 
Montaż kanałów należy rozpocząć od miejsca położonego najbliżej wylotu, które powinno być położone najniżej. Po sprawdzeniu ułożenia instalacji i jej prawidłowym wypoziomowaniu należy dokładnie oblać obudowę kanału z obydwu stron betonem B25 na szerokość podaną w tabeli. 
 
klasa obciążenia minimalna ilość betonu [mm]
A15 80
B125 100
C250 150

Montaż wpustów powierzchniowych
Wpusty powinny być osadzone w otworach na co najmniej 4-centymetrowej warstwie betonu klasy B25. Po umiejscowieniu wpustu w otworze oraz podłączeniu rury kanalizacyjnej należy oblać wpust betonem, tak aby jego grubość wynosiła min. 4 cm.

Wszystkie produkty montowane w ziemi czy w podłodze wymagają osadzenia ich w betonie (B25). W zależności od klasy obciążeń należy stosować odpowiednią grubość warstwy betonowej zarówno na spodzie jak i po bokach produktu, dotyczy to kanałów, osadników i studzienek. Musimy wybrać produkty tak aby spełniały określone klasy obciążeń w zależności od potrzeb.

PARAMETRY TECHNICZNE

O czym mówią nam klasy obciążeń?

Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15,0 KN, B125 to 12,5 KN, C 250 to 25,0 KN.
W oparciu o normy PN-EN 1433 zastosowanie klas obciążeń wygląda następująco:
A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.
B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego.
C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe.
D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.