Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
System kanalizacji niskoszumowej POLIphon
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

POLIphon

NOWOCZESNY I PROFESJONALNY SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

Celem projektu POLIphon było opracowanie kompletnego systemu rur, kształtek oraz mocowań, mającego zapewnić wysoką redukcję hałasu wewnątrzkanałowego, najlepszy w swojej klasie wynik akustyczny oraz korzystny bilans ekonomiczny kosztów. POLIphon jest pierwszym polskim systemem niskoszumowym opracowanym przez firmę Poliplast przy współpracy z instytutem badawczym Aliaxis R&D. Jako system tzw. nowego podejścia charakteryzuje się nowatorską konstrukcją ścianek, nową formułą materiałową, optymalną wagą elementów oraz szeregiem właściwości użytkowych niespotykanych dotąd w systemach grubościennych (tzw. starego podejścia) czy też innych tradycyjnych systemach kanalizacji wewnętrznej.

Teraz maksymalny poziom głośności systemu POLIphon wynosi 19dB. Produkt posiada także zbiór cech techniczno-użytkowych, które zdecydowanie wyróżniają go na tle konkurencji.

Kształtka kanalizacyjna systemu poliphon

Obejma w systemie kanalizacji niskoszumowej poliphon

Zalety:

TRZY WARSTWY - Konstrukcja rury w kanalizacji niskoszumowejDo produkcji systemu POLIphon zastosowano najnowocześniejszą metodę koekstruzji rur trójwarstwowych z polipropylenu modyfikowanego. To proces współwytłaczania i trwałego łączenia ze sobą trzech pochodnych polipropylenu. W ten sposób postawiono na drodze przepływającym przez rury ściekom trzy różne warstwy czyli ośrodki fizyczne, powodując przez to ekstremalne ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu kanałowego, ale także odporność na specyficzny skład i temperaturę ścieków oraz działanie czynników zewnętrznych.

WARSTWA WEWNĘTRZNA
- odporna na wysoką temperaturę +90°C [+95°C]
- wysokoa odporność chemiczna
- gładka powierzchnia
- kolor szary

WARSTWA ŚRODKOWA
- dodatkowo wzmocniona minerałami
- redukcja hałasu
- wysoka sztywność
- kolor biały

WARSTWA ZEWNĘTRZNA
- odporna na naprężenia zewnętrzne (uderzenia)
- odporna na czynniki atmosferyczne
- gładka powierzchnia
- kolor niebieski

Podwieszenie kanalizacji do stropu

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY ORAZ ROZMIESZCZENIE OBEJM MONTAŻOWYCH
Rozmieszczenie obejm montażowychPrzejście przez przegrodę
Odległości zostały podane na schemacie obok Rys 1. Dodatkowo na szczególe „A” pokazano prawidłowe przejście przewodu niskoszumowego przez przegrodę budowlaną. Każde takie przejście powinno być zabezpieczone rękawem (3-5mm) z materiału zapewniającego izolację akustyczną oraz przeciwwilgociową.

2. OBEJMY
W celu zachowania wysokich właściwości akustycznych systemu POLIphon należy go instalować wraz z obejmami akustycznymi. Obejmy akustyczne produkowane są w dwóch rodzajach w zależności od średnicy rurociągu. 
POLIclamp: obejma specjalnej konstrukcji stosowana w średnicach 50, 75, 90 oraz 110, mająca na celu prowadzenie podejść oraz głównych pionów kanalizacyjnych do średnicy 110.
POLIphon obejma stalowa przeznaczona do średnic 125 oraz 160, z przeznaczeniem do prowadzenia pionów i głównych przyłączy od budynku do kolektorów sanitarnych.

3. PROWADZENIE GŁÓWNYCH PRZYŁĄCZY WEWNĄTRZ BUDYNKU
Odcinki przyłączeniowe do zewnętrznych kolektorów kanalizacyjnych w zakresie średnic ø110, ø125 i ø160 mocowane do stropów budynku (najczęściej garaż, piwnica), powinny być wykonane za pomocą obejm stalowych - akustycznych z wkładką gumową przy użyciu śruby M-8. W tym przypadku rozstaw obejm, podobnie jak na innych kondygnacjach budynku wynosi 10xd.

 

4. ODCINKI STABILIZUJĄCE
Przy wysokości pionów do 10 m zmianę kierunku z pionu w przyłącze kanalizacyjne poziome należy realizować za pomocą dwóch kolan 45° oraz odcinka rury pomiędzy nimi L<240mm w danej średnicy. Odległość od ewentualnego stropu X1=160mm

Odcinek stabilizujący - przyłącze

5. POZIOMA ZMIANA KIERUNKU PRZEPŁYWAJĄCYCH ŚCIEKÓW
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy zmianie kierunku przepływu ścieków o kąt 90°, prowadzenie przewodu wykonać przy użyciu kształtek w kącie 45° w miejsce kształtki 90°. Tak łagodna zmiana kierunku przepływu wytrąca energię przepływających ścieków czyniąc bardziej efektywnymi właściwości akustyczne systemu.

Zmiana kierunku instalacji kanalizacyjnej Wykonanie zmiany kierunku kanalizacji

6. PEŁNA STANDARYZACJA WYMIAROWA
Z myślą o łatwości wykonywania prac instalacyjnych oraz podłączenia systemu POLIphon do innych systemów kanalizacyjnych, a także tych systemów do kanalizacji POLIphon, zachowano pełną standaryzację wymiarową systemu zgodnie z normą EN 1451. Oznacza to wykonywanie standardowych połączeń we wszystkich średnicach bez potrzeby stosowania złączek adaptacyjnych dla niestandardowych średnic. System POLIphon jest w pełni kompatybilny i doskonale łączy się z systemami kanalizacyjnymi z PP-HT, PVC, PE oraz żeliwa.

7. MONTAŻ I INSTALACJA SYSTEMU POLIphon

CIĘCIE RUR
Przed przystąpieniem do cięcia rury (Fot.5) oraz jej montażu z kolejną rurą bądź kształtką, należy odmierzyć potrzebny odcinek rury, pamiętając iż kielich nie wlicza się do jej długości, gdyż stanowi on element łączący.

Cięcie z uzyciem obcinarkiCięcie z wykorzystaniem skrzynki uciosowej

Fazowanie obciętej końcówkiFazowanie obciętej końcówki

Cięcie rury wykonujemy na specjalnym przyrządzie z użyciem obcinarki (Fot. 1) lub wykorzystujemy skrzynkę uciosową i piłkę (Fot.2), ze szczególnym zwróceniem uwagi, aby kąt cięcia wynosił 90°. Kolejnym ważnym elementem przed przystąpieniem do połączenia jest właściwe sfazowanie końcówki rury przy użyciu powszechnie dostępnych na rynku specjalistycznych narzędzi (Fot.3 i 4). Długość oraz kąt fazowania pokazuje tabela:

ø[mm] 40 50 75 90 110 125 160
b[mm] 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ
Podczas łączenia rury z kształtką bądź kielichem kolejnej rury, dociskamy rurę łączoną do ogranicznika w kielichu bądź mufie (Fot.5), a na krawędzi kielicha i połączonej rury zaznaczamy linię (Fot.6)

Wykonywanie połączeń rur kanalizacyjnych POLIphonWykonywanie połączeń rur kanalizacyjnych POLIphon

W celu zapobiegnięcia wydłużeniom i skurczom liniowym odcinków rur, które są skutkiem zmiany temperatury, należy wysunąć rurę z kielicha na długość 10mm (Fot.7). Tak zmontowany odcinek lub połączenie należy zainstalować na ścianie we wcześniej zamontowanych obejmach (Fot.8)

Wykonywanie połączeń rur kanalizacyjnych POLIphonWykonywanie połączeń rur kanalizacyjnych POLIphon

UWAGA! Przed wykonaniem połączeń kielichowych, końcówkę rury oraz uszczelkę w kielichu pokrywamy lubrikantem (środek poślizgowy) ułatwiającym wprowadzenie końcówki rury do kielicha.

PROWADZENIE PIONU

Za pomocą poziomicy (Fot.9) wyznaczamy linię przebiegu pionu kanalizacyjnego POLIphon. Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu odmierzamy punkty montażu obejm oraz miejsca wykonania podejść do przyborów sanitarnych (Fot.10)

Wyznaczanie pionu kanalizacjiWyznaczanie pionu kanalizacji

W następnej kolejności przystępujemy do wywiercenia otworów (Fot.15) o średnicach zależnych od średnicy przewodu rurowego. Po osadzeniu w ścianie kołka rozporowego, przystępujemy do montażu obejmy wkręcając ją ruchem obrotowym do ściany. Dokręcając obejmę do ściany wkręt blokuje się w kołku rozporowym, jednocześnie obejma dokręca się do oporu na wkręcie dwugwintowym (Fot.16). Otwarcie obejmy jest niesymetryczne (Fot.17), co ułatwia ustawienie rury w pionie przed jej ostatecznym zamontowaniem w obejmie.

Piony kanalizacyjneMontaż pionów kanalizacyjnychMontaż pionów kanalizacyjnych

W ostatniej fazie montażu wprowadzamy do obejmy rurę bądź kształtkę i za pomocą wkrętarki łączymy ze sobą dwie części otwartej obejmy (Fot. 22)

Montaż pionów kanalizacyjnychMontaż pionów kanalizacyjnych

PARAMETRY TECHNICZNE

KARTA TECHNICZNA SYSTEMU KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ POLIphon

Charakterystyka akustyczna
0,5 l/s - 13dB, 1,0 l/s - 11 dB, 2,0 l/s - 15 dB, 4,0 l/s - 19dB
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366
Średnice rur i kształtek dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160mm
Grubość ścianek

dn 40-50mm ® 1,8mm, dn 75mm ® 2,3 mm
dn 90mm ® 2,8mm, dn 110mm ® 3,4 mm
dn 125mm ® 3,9mm, dn 160mm ® 4,9 mm

Technologia łączenia Połączenie szczelne kielichowe z uszczelką zgodnie z normą PN-EN1053-55
System mocowania

Obejmy akustyczne POLIclamp z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160mm

Konstrukcja Rura trójwartswowa, kształtka jednolita
Materiał Polipropylen modyfikowany, wzbogacony minerałami
Kolor

Warstwa wewnętrzna: jasny szary (RAL 7040)
Warstwa środkowa: biało-kremowy (naturalny bez dodatków barwnika)
Warstwa zewnętrzna: niebieski (RAL 5012)

Ciężar właściwy 1,2 g/cm3 dla warstwy zewnętrznej, 1,4g/cm3 dla warstw wewnętrznych
Odporność ogniowa

Klasa palności B2 wg normy DIN 4102
Klasa palności E wg normy PN-EN 13501

Odporność chemiczna Zgodnie z tabelą odporności chemicznej POLIphon - str. 32-33
Maksymalna temperatura ścieków 90°C stała, 95°C - chwilowa
Aprobaty i certyfikaty

Aprobata Techniczna ITB AT 2006-02-1604
Aprobata Techniczna DIBt Nr Z-42.1-399
Certyfikat SKZ Reg. - No 4300
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart P-BA 74/2010e

KATALOG TECHNICZNY KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ POLIphon, zawiera dużo informacji m.in na temat:

 - Celowej dezinformacji, oraz błędów w praktyce inżycierskiej str: 18
 - Geneza oraz redukcja hałasu pochodzącego od systemów kanalizacyjnych str.7-9