Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Niskoszumowa kanalizacja wewnętrzna
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

RAUPIANO PLUS

System niskoszumowej grawitacyjnej kanalizacji wewnętrznej

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa RAUPIANO PLUS

Cisza to ważny element spokojnego życia. System RAUPIANO PLUS gwarantuje ponad wszelką miarę jakość, spokój i komfort mieszkania. Subiektywnie wyczuwany poziom hałasu jest dla systemu RAUPIANO PLUS zdecydowanie niższy niż dla systemu klasycznej kanalizacji wewnętrznej, co praktycznie wyklucza inne systemy z użycia. Zostało to potwierdzone badaniami uznanego Instytutu Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie, Frauenhofer oraz opinią Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. 

Zalety:
 • system spełnia wymogi normy DIN 4109 w zakresie ochrony przed hałasem (30 dB(A)) oraz wynikające z niej zaostrzone wytyczne VDI 4100 (20 dB(A)) dzięki:
  - zmniejszenie drgań powietrza poprzez specjalną budowę rur o tłumiących właściwościach
  - zmniejszenie drgań ciał stałych poprzez opatentowaną technikę mocowania (uchwyty tłumiące)
 • doceniony system połączeń kielichowych bez konieczności używania dodatkowych narzędzi
 • kompatybilność z systemem HT-PP wg PN-EN 1451, połączenie z tradycyjnymi rurami HT i kanalizacji zewnętrznej nie wymaga stosowania złączek przejściowych
 • wysoka odporność na niskie temperatury umożliwia układanie systemu nawet w temperaturach ujemnych
 • niski ciężar rur dla szybkiego i prostego montażu
 • estetyczny wygląd białych rur
 • łatwe projektowanie
 • można stosować do temp. +95°C (krótkotrwałe narażenie), odporny na odprowadzanie ścieków agresywnych i nie ulegający korozji
 • wszystkie średnice rur RAUPIANO PLUS spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej
 • rury RAUPIANO PLUS używane również do systemu centralnego odkurzania VACUCLEAN
System RAUPANO PLUS redukuje powstający w kanalizacji wewnętrznej hałas przenoszony zarówno przez powietrze, jak i przez drgania ciał stałych. Wynikiem jest ponadprzeciętne spełnienie surowych wymagań.
INSTRUKCJA MONTAŻU

PARAMETRY TECHNICZNE

Rury i kształtki RAUPIANO PLUS są przystosowane do kanalizacji wewnętrznej zgodnie z normą PN-EN 12056 i DIN 1986-100. Od domu jednorodzinnego do budynków wielkokubaturowych, dla projektów nowobudowanych i modernizowanych.

Technologia wielowarstwowa i promieniowanie UV
Odporna na ścieranie powierzchnia wewnętrzna ze specjalną powłoką podwyższającą gładkość ścianek rury są wolne od osadu i inkrustacji. Odporna na promieniowanie UV warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności na uderzenie punktowe i warunki pogodowe - rury można magazynować na zewnątrz do dwóch lat. Sztywna warstwa środkowa - tworzywa pochłaniające dźwięki podnoszą wagę i chronią przed hałasem.

Kanalizacja niskoszumowa RAUPIANO PLUS - budowa rury

System spełnia surowe wymagania ochrony przed hałasem normy DIN 4109 (30 dB(A)) i wytycznych VDI 4100 (20 dB(A)).

Kompletny program rur, kształtek i akcesoriów dostępny w średnicach DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200. Wymiary systemu odpowiadają normie PN-EN 1451-1.

Połączenia rur są szczelne przy ciśnieniu do 1 bar. Rury, kształtki i uszczelki są odporne krótkookresowo nawet na temperaturę do +95°C i na odprowadzanie ścieków agresywnych o wartości PH od 2 do 12. Zachowanie pożarowe systemu RAUPIANO PLUS odpowiada niemieckiej klasie B2 wg normy DIN 4102-1.

System RAUPIANO PLUS posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL AT-15-7407/2009.

System RAUPIANO PLUS dostępny jest w zakresie średnic DN 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200. Do systemu należą następujące elementy:

Informacje o ochronie austycznej

LINK DO KATALOGU