Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Tynki wewnętrzne ATLAS
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS

Zaprawa Tynkarska ATLAS

 

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS tworzy tynk dwuwarstwowy kategorii 0-III. 

Tynk składa się z dwóch warstw: „obrzutki wstępnej” i „narzutu wierzchniego” (dodatkowo można wykonać na nim
warstwę szpachlową z białej, cementowej masy szpachlowej ATLAS REKORD).

Zaprawa oferowana jest w dwóch wersjach: do tynkowania ręcznego bądź maszynowego (opakowania oznaczone dodatkowo literą M).

Rodzaje tynkowanych podłoży – sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego
i cementowo-wapiennego.

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

 

Zapytaj Doradcę Technicznego

Gdzie kupić

Zalety:
 • Wysoka wytrzymałość -  kategoria CS II (1,5÷5,0 N/mm2),

 • Możliwość prowadzenia prac w temperaturze poniżej +5°C - nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac
  i warunki wiązania zaprawy należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement/wypełniacze w ZAPRAWIE TYNKARSKIEJ ATLAS wynosi 1:4,

 • Jest idealny do tynkowania ścian i sufitów.
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS

Tynk Maszynowy Lekki ATLAS

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS zalecany jest do tynkowania betonu komórkowego wewnątrz budynków –
w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.

Tworzy on tynk cementowo-wapienny kategorii III - co znaczy, że może być stosowany jako tynk tradycyjny dwuwarstwowy, składający się z „obrzutki wstępnej” i „narzutu wierzchniego”, jako tynk podkładowy lub nawierzchniowy.

Jest on przystosowany do tynkowania ręcznego lub maszynowego (zastosowanie agregatów tynkarskich umożliwia bardzo szybki postęp prac).

Rodzaje tynkowanych podłoży to - podłoża o podwyższonej izolacyjności cieplnej: ceramika poryzowana i beton komórkowy; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatków uszlachetniających.

 

Zapytaj Doradcę Technicznego

Gdzie kupić

Zalety:
 • Wysoka wydajność - dzięki specjalnie opracowanej recepturze zapewnia wydajność o ok. 50% większą niż tradycyjne tynki cementowe,

 • Doskonale trzyma się podłoża – dzięki wapnu wypełnia dokładnie wszystkie nierówności muru, uszczelnia go
  i silnie łączy się z cegłami, bloczkami itp.,

 • Bardzo dobrze przenosi i rozkłada naprężenia – dzięki zawartości wapna jest tynkiem sprężystym, chroniącym się samodzielnie przed pękaniem,

 • Ogranicza chłonność muru – szczelność tynku cementowo-wapiennego chroni mur przed wnikaniem wody w jego strukturę i zabezpiecza przed negatywnymi skutkami tego zjawiska, np. rozwojem korozji biologicznej,

 • Posiada doskonałą urabialność – zawartość wapna sprawia, że zaprawę bardzo łatwo się przygotowuje
  i rozprowadza,

 • Łatwy do nakładania i zacierania – mały ciężar objętościowy sprawia, że tynk jest bardzo wygodny
  w pracy, zarówno przy tynkowaniu ścian, jak i sufitów,

 • Wysoka paroprzepuszczalność - warstwa tynku nie zakłóca paroprzepuszczalności muru wykonanego
  z materiałów porowatych, takich jak beton komórkowy.
INSTRUKCJA MONTAŻU

    1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych
i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.
Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże można również zmoczyć czystą wodą.

    2. Przygotowanie zaprawy

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Parametrach Technicznych)
i mieszać wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku tynkowania
maszynowego, zaprawę należy mieszać w agregacie tynkarskim. Tak rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać.
Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

    3. Narzucanie tynku

Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie, bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią lub agregatem tynkarskim.
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące.

Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawę narzuca się
na ściany za pomocą pistoletu natryskowego poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Dyszę pistoletu należy prowadzić równomiernie, zachowując stałą odległość od tynkowanej powierzchni.
W przypadku nakładania ręcznego tynk należy narzucać kielnią.
Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, aż do uzyskania równej powierzchni.

    4. Zacieranie tynku

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie
do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne,
nie należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. Gdy natomiast na tynku ma zostać położona gładź gipsowa, należy
go zatrzeć pacą styropianową.
W czasie wysychania zaprawy należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

    5. Malowanie

Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia
tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można rozpocząć
po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane Techniczne ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,8 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,13-0,16 l / 1 kg
3,25-4,0 l / 25 kg
Min. / max grubość tynku
6 mm / 30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od + 5 °C do + 30 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 4 godziny


Dane Techniczne TYNKU MASZYNOWEGO LEKKIEGO ATLAS

TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY ATLAS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatków uszlachetniających.


Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,2 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,25 kg/dm3
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
obrzutka 7,8-9,0 l / 30 kg
narzut 6,0-7,8 l / 30 kg
Wydajność
1000 kg tynku = ok. 900 l zaprawy
Max. średnica kruszywa
0,5 mm
Min. / max grubość tynku
5 mm / 30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac
od + 5 °C do + 30 °C
Czas gotowości do pracy
ok. 2 godziny
LINK DO KATALOGU