Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
System kominowy WESTAL TERM
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

System kominowo-wentylacyjny WESTAL TERM

Kominy są istotnym elementem budowlanym każdego budynku. Budynki jednorodzinne muszą mieć zarówno przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne. W małych miastach, na przedmieściach i na wsiach, wszędzie tam gdzie nie ma gazu, niezbędny jest komin posiadający kanał dymowy do podłączenia kuchni węglowej. Budynki wyposażone w kominki również wymagają kanału dymowego.

Przy ogrzewaniu gazowym i olejowym niezbędne są kominy z kanałem spalinowym.

System kominowo-wentylacyjny WESTAL TERM

System kominowo-wentylacyjny WESTAL TERM składa się z:

 • wkładu z rur ceramicznych: rura prosta, trójnik spalin, trójnik wyczystki, kształtka odprowadzania skroplin dla kominów o średnicy Ø160, Ø180 i Ø200 mm
 • obudowy zewnętrznej z lekkich pustaków keramzy tobetonowych: pustak kominowy oraz pustak kominowy z kanałem wentylacyjnym, pustaki wentylacyjne jedno, dwu, trzykanałowe
 • izolacji z wełny mineralnej
 • akcesoriów ze stali kwasoodpornej - drzwiczki wyczystki, kratka wentylacyjna, zakończenie komina,
 • akcesoriów z keramzytobetonu - lekkie czapy kominowe o różnych wymiarach dostosowanych do najczęściej występujących w projektach układów pustaków
 • kitu ogniotrwałego do łączenia wkładów ceramicznych

 

Zalety:
 • łatwy w montażu - wszystkie elementy są wzajemnie do pasowane, do zestawu dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu (zużycie na 1 mb komina - 4 szt. pustaków, 3 szt. rur ceramicznych prostych)
 • system uniwersalny - dostosowany do kotłów gazowych, na paliwa ciekłe i stałe oraz do kominków z płaszczem wodnym
 • kwasoodporny - wkłady ceramiczne i akcesoria z blachy chromo-niklowej zapewniają odporność komina na szkodliwe działanie kondensatu
 • mrozoodporny, ognioodporny i kwasoodporny - badania potwierdzone przez uprawnioną instytucję
 • bezpieczny - wyroby zgodne z normami:

Firma TERMAT oferuje sprzedaż systemu kominowo-wentylacyjnego w postaci jednopaletowych pakietów zawierających elementy ceramiczne i stalowe systemu pozwalające na wybudowanie komina o długości 8m

INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu komina

Przewody kominowe i wentylacyjne montuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od innych elementów budynku. Powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym obiektu. Po wykonaniu montażu komina, a przed pierwszym użyciem należy dokonać odbioru technicznego przez uprawnionego kominiarza według zaleceń polskich norm.

Dokładny i prawidłowy montaż i konserwacja są warunkami długotrwałego, prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przez wiele lat. 

Podczas montażu systemu kominowego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją montażu:

1. Komin powinien być posadowiony na fundamencie. Fundament można wykonać poprzez wypełnienie betonem pustaka       lub wymurowaniem cokołu z bloczków fundamentowych TERMAT na betonowej ławie fundamentowej.

2. Na tak przygotowanym cokole należy wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową, analogicznie jak izolację fundamentów lub 2 x papa na lepiku.

3. W pierwszym pustaku obudowy (pustak keramzytowy) należy wyciąć otwór dostosowany do wymiarów zastosowanej kratki wentylacyjnej - otwór ten ma za zadanie wentylowanie kanału spalinowego w celu prawidłowego działania systemu. Następnie na cokół należy ułożyć przygotowaną zaprawę murarską i zamontować pustak zachowując pion i poziom.

4. Szamotową podstawę komina, pełniącą funkcję odprowadzenia skroplin kondensatu, należy zamontować centralnie               w pierwszym pustaku przy pomocy kitu ognioodpornego, odprowadzeniem skroplin skierowanym w kierunku kratki.

5. W pierwszej i drugiej warstwie otuliny (izolacja termiczna) należy wyciąć prostokątny otwór dopasowany do trójnika wyczystki a w pustaku obudowy wyciąć otwór pod drzwiczki wyczystki z zachowaniem min 3 cm dylatacji (luzu pomiędzy otworem w trójniku oraz pustaku keramzytowym z każdej strony).

6. Kolejną czynnością jest zamontowanie przygotowanych elementów - rury na dostarczonym kicie ogniotrwałym, pustaki na zaprawie murarskiej, otulina może być zamontowana na sucho z zachowaniem zasady, że połączenie arkusza w kształt okręgu powinno zawsze wypaść w najmniejszej szczelinie pomiędzy pustakiem a rurą.

7. Podczas montażu rur ceramicznych należy przestrzegać trzech zasad:

- przed nałożeniem kitu na poszczególne kształtki należy je wytrzeć wilgotną gąbką,

- krawędź zewnętrzna rur musi być odwrócona do góry - tak aby spływający wnętrzem rury kondensat wracał do rury a nie wypływał na zewnątrz,

- krawędzie i rowki poszczególnych elementów szamotowych muszą być szczelne i pełne, wyciśnięty nadmiar kitu należy wygładzić wilgotną gąbką przesuwając ją prostopadle do spoiny.

8. Następnie montujemy kolejne warstwy komina wg schematu: pustak obudowy na zaprawie, rura ceramiczna na kicie ogniotrwałym, otulina aż do wysokości 33 cm poniżej planowanego podłączenia kotła do przewodu kominowego.

9. Po osiągnięciu wysokości podłączenia urządzenia grzewczego należy postąpić analogicznie jak w przypadku drzwiczek rewizyjnych - dociąć otwór w pustaku (pustakach) oraz przyciąć otulinę.

10. Kontynuować wznoszenie komina.

11. Przejście komina przez strop: przepisy wymagają, aby pomiędzy zewnętrzną obudową komina, a poprzecznymi elementami konstrukcyjnymi pozostawić dylatację minimum 3 cm, którą można wypełnić materiałem niepalnym np. wełną mineralną

12. Zakończenie komina: ostatnią rurę ceramiczną należy obciąć tak, aby jej górna krawędź była 8 cm poniżej poziomu ostatniego pustaka keramzytowego. Ostatnią otulinę należy dociąć do wysokości rury ceramicznej. Na pustakach kominowych można zamontować (na zaprawę murarską lub klej) prefabrykowaną czapę kominową Termat. W czapie należy osadzić zakończenie komina, które powinno być wciśnięte w rurę ceramiczną na głębokość minimum 30 mm.

13. Część komina wystającą ponad połać dachową należy otynkować, obłożyć płytkami elewacyjnymi, łupkiem lub omurować cegłą klinkierową. 

14. Gdy wysokość komina jest większa niż 15 m, a temperatura spalin nie przekracza 60 stopni Celsjusza niezbędne jest osłonięcie pustaków przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane i ponad dachem, izolacją z wełny mineralnej o grubości min 30 mm.

15. Maksymalna wysokość komina wystającego ponad dach jest ograniczona jego wytrzymałością na zginanie (od działania sił wiatru). W pustakach kominowych znajdują się otwory przeznaczone do zamontowania prętów średnicy Ø12, które po zamontowaniu prętów należy zalać zaczynem cementowym w celu zabezpieczenia stali przed korozją. Takie usztywnienie konstrukcji pozwala na wykonanie komina do wysokości ok 1,5 m ponad dach. W razie potrzeby wykonania wyższej konstrukcji niezbędne jest zastosowanie kątowników stalowych w narożnikach pustaka, następnie owinięcie siatką Rapitza i otynkowanie.

16. Zgodnie z  przepisami prawa budowlanego przewody spalinowe oraz dymowe muszą być skierowane do góry z odpowiednim nakryciem, natomiast przewody wentylacyjne należy wypuszczać skierowane poziomo. W pustakach wentylacyjnych należy wykonać otwór w ostatnim pustaku tuż pod zamontowaną czapą betonową.

17. Otulinę można docinać ostrym nożem lub brzeszczotem.

18. Wszelkie docinki pustaków keramzytowych oraz rur ceramicznych można wykonywać szlifierką kątową z tarczą do betonu.

19. Dla paliw płynnych (olej i gaz) należy przewidzieć podłączenie kształtki odprowadzania skroplin do kwasoodpornego zbiornika, dopuszcza się podłączenie kształtki odprowadzania skroplin do miejskiej sieci kanalizacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody właściciela sieci kanalizacyjnej.

20. Na wewnętrznej stronie drzwiczek wyczystki należy wkleić wypełnioną przez wykonawcę komina metrykę dołączoną do pakietu.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

System kominowy WEST TERM - pakowanie

Pakiet podstawowy zawiera:
Rura prosta 20 szt.
Trójnik spalin 1 szt.
Trójnik wyczystki 1 szt.
Wełna mineralna 8 mb.
Kit do łączenia rur ceramicznych 4 kg.
Drzwiczki wyczystki 1 szt.
Kratka wentylacyjna 1 szt.
Instrukcja 1 szt.
Metryka komina do wklejenia na drzwiczki wyczystki 1 szt. 

CZAPY KOMINOWE DLA SYSTEMU KOMINOWO-WENTYLACYJNEGO WESTAL TERM:

Symbol i przeznaczenie czapy Wymiary zewnętrzne długość x szerokość Waga
  cm kg
K - na komin spalinowy lub dymowy jednokanałowy 510x510 ok. 10
KW - na komin spalinowy lub dymowy jednokanałowy z wentylacją 640x510 ok. 12
K + W2 - na komin spalinowy lub dymowy jednokanałowy z dodatkowym kanałem wentylacyjnym W2 750x510 ok. 14
KW + W2 - na komin spalinowy lub dymowy jednokanałowy z wentylacją z dodatkowym kanałem wentylacyjnym W2 880x510 ok. 18
W2 - na komin wentylacyjny dwukanałowy 510x390 ok. 8
W3 - na komin wentylacyjny trzykanałowy 640x390 ok. 10
W2 + W2 - na komin podwójny wentylacyjny dwukanałowy 870x390 ok. 15

Czapy kominowe wykonane z keramzytobetonu z mikrozbrojeniem są przystosowane do kominów licowanych tynkiem, łupkiem lub płytką klinkierową.

Cennik zestawów kominowych TERMAT