Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
System do płytek GEA
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

GEA

Klej do płytek gresowych E336 – na większość podłoży

Łatwy w stosowaniu klej do przyklejania płytek gresowych. Wykonany na bazie cementu charakteryzuje się wysoką jakością i dużą elastycznością - odporny na odkształcenia podłoży.

klasa: C1 T S1 zgodny z EN 12004

ZASTOSOWANIE

 • przyklejanie ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu)
 • przyklejanie płytek o niskiej nasiąkliwości (poniżej 3%) i płytek cementowych (również w dużych formatach)
 • do użycia na powierzchnie balkonów, tarasów, elewacji, hal magazynowych i sprzedażowych, a także do łazienek, kuchni przemysłowych i domowych, na korytarze w ciągach komunikacyjnych, itp.
Silikon sanitarny

ZASTOSOWANIE

 • spoinowanie płytek ceramicznych
 • uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (zwłaszcza w kuchniach i łazienkach)
 • uszczelnianie instalacji wodociągowych
  i kanalizacyjnych oraz urządzeń sanitarnych (np. wanien, umywalek, kabin prysznicowych, basenów)
 • uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych
Zalety:
 • do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • odporny na odkształcenia podłoży
 • wzmocniona siła klejenia
 • do użycia na każde sztywne i wymagające podłoże

Klej do płytek gresowych E336 Silikon sanitarny TYTAN
Silikon sanitarny

 • odporny na grzyby i pleśń
 • odporny na środki czystości i detergenty
 • wodoszczelny
 • szybkoutwardzalny
 • niekurczliwy
 • odporny na efekty starzenia (nie kruszy się, nie pęka)
 • odporny na działanie promieni UV i duże wahania temperatur
 • doskonale przyczepny do szkła, ceramiki, porcelany, drewna
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

GEA

Mocny klej wysokoelastyczny GEA736 – do każdego rodzaju płytek, na każde podłoże

Klej na bazie cementu, o gwarantowanej, najwyższej jakości, wysoce elastyczny (klasa S1) i o zwiększonej adhezji. Łatwy w stosowaniu do przyklejania każdego rodzaju płytek oraz na każde podłoże.

klasa: C2 TE S1 Zgodny z EN 12004

ZASTSOWANIE

 • przyklejanie wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki), płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu) oraz aglomeratów kamiennych, w małych i dużych formatach
 • na każde sztywne, jak i wymagające (trudne) podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • mocowanie materiałów termoizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • zaleca się na powierzchnie basenów, balkonów, tarasów, elewacji, w halach magazynowych i sprzedażowych, łazienkach, łaźniach, kuchniach przemysłowych i domowych, na korytarzach w ciągach komunikacyjnych, itp.

Silikon sanitarny UPG

ZASTOSOWANIE

 • spoiny w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak: kuchnie, łazienki, toalety
 • uszczelnienia dookoła wanien, umywalek i kabin prysznicowych
 • wypełnienia szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi
 • drobne naprawy w domu.
Zalety:
 • największa elastyczność – S1
 • mocny ponad normę
 • na trudne i nietypowe podłoża jak baseny, łaźnie
 • do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Mocny klej wysokoelastyczny GEA736 Silikon sanitarny Tytan UPG

Silikon sanitarny UPG

 • 5 lat gwarancji na spoinę*
 • odporny na pleśnie i grzyby
 • wodoszczelny
 • trwale elastyczny
 • odporny na środki czyszczące i detergenty
 • doskonale przyczepny do powierzchni nieporowatych
 • czas obróbki 15-25 min umożliwia swobodne
  formowanie spoiny
INSTRUKCJA MONTAŻU

Klej do płytek gresowych E336

Mocny klej wysokoelastyczny GEA736

Fuga szeroka GEA746– do spoinowania płytek

Silikon sanitarny

Silikon sanitarny UPG

PARAMETRY TECHNICZNE
GEA

G - GWARANTOWANY/pewny - Bazując na optymalnie dobranych recepturach, kleje do płytek GEA są wytwarzane w oparciu o komponenty najwyższej jakości, dzięki czemu spełniają najnowszą normę europejską EN 12004, co pozwala zagwarantować stałą, wysoką jakość wyrobu.

Decydując się na zakup kleju do płytek Tytan GEA otrzymujesz produkt o potwierdzonej jakości. Kupując klej TYTAN GEA otrzymujemy produkt o potwierdzonej jakości, przeznaczamy na niego niewiele więcej niż 1% wartości płytek zyskując przy tym pewność, że płytki będą stabilne i nienaruszone przez wiele lat.

E - ELASTYCZNY/najwyższe parametry - Bardzo ważną cechą klejów jest ich elastyczność. W zależności od rodzaju kleju i jego zastosowania Kleje do płytek GEA charakteryzują się dużą elastycznością (S1 dla klejów podstawowych i S2 dla klejów zawansowanych technologicznie) spełniając w tym zakresie nową normę EN 12004:2007. Dzięki temu po związaniu są odporne na odkształcenia podłoży, co w istotny sposób wpływa na jakość i trwałość połączenia miedzy podłożem a okładziną. Jest to szczególnie ważna cecha w przypadku, gdy klej został użyty w trudnych warunkach, np. na ogrzewaniu podłogowym, mocno obciążonych podłożach lub na tarasie zewnętrznym, czyli w miejscach narażonych na częste zmiany temperatury lub nierównomierne nagrzewanie płytki i podłoża.
Dzięki elastycznym klejom uzyskujemy pewne połączenie między płytkami a podłożem. Połączenie to jest odporne na zjawisko rozszerzalności cieplnej i dzięki temu płytki nie pękają. Im większa elastyczność, tym większe naprężenia klej jest w stanie przenieść. Stosując takie kleje unikniemy popękania płytek i kolejnego remontu.

A - ADHEZYJNY/duża moc klejenia - Kleje marki TYTAN GEA mają ponadprzeciętną adhezję, czyli siłę przylegania kleju do zróżnicowanych powierzchni nawet przy najtrudniejszych płytkach, np. wielkoformatowych, gresowych czy mozaikowych.

Podstawową rolę w złączach klejowych odgrywają: tzw. adhezja, czyli siły przylegania kleju do elementów klejonych oraz kohezja, czyli siły wzajemnego oddziaływania cząsteczek w samym złączu. To od sił adhezji zależy w dużym stopniu wytrzymałość złączy klejonych. W zwiększeniu efektywności klejenia pomaga dokładne oczyszczenie i zwiększenie szorstkości powierzchni klejonych oraz ich wzajemny docisk. Na wytrzymałość złącza ma również wpływ wielkość powierzchni klejenia i rodzaj obciążenia. Im większa jest powierzchnia, którą klejone elementy przylegają do siebie, tym połączenie jest mocniejsze.

Informacje techniczne o klejach do płytek

W klejach do płytek ceramicznych podział ze względu na ich jakość jest dość prosty ponieważ jest norma, która je dokładnie klasyfikuje - nr PN-EN 12004 - „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie.”

Klasyfikacja i oznaczenie płytek ceramicznych
Określono trzy typy klejów do płytek ceramicznych:
C - Kleje cementowe - jest to mieszanina spoiw wiążących hydraulicznie kruszyw i dodatków organicznych, klej miesza się z wodą lub ciekłym składnikiem bezpośrednio przed użyciem,
D - Kleje dyspersyjne - mieszanina spoiw organicznych w postaci wodnej dyspersji polimerowej dodatków organicznych oraz wypełniaczy mineralnych, mieszanina gotowa do użycia,
R - Kleje na bazie żywic reaktywnych - mieszanina żywic syntetycznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych twardniejąca wskutek reakcji chemicznej, dostępna w jedno- lub wieloskładnikowej

W przypadku każdego typu jest możliwe występowanie różnych klas odpowiadających różnym właściwościom. Klasy te są oznaczone zgodnie z następującymi skrótami:
C1 - kleje normalnie wiążące
C2 - kleje o podwyższonych parametrach (spełniają wymagania dla właściwości dodatkowej)
F - kleje szybkowiążące
T - kleje o zmniejszonym spływie
E - kleje o wydłużonym czasie otwartym
S1 - kleje odkształcalne 2,5 - 5mm
S2 - kleje o wysokiej odkształcalności >5mm

TABELA ZASTOSOWAŃ KLEJÓW TYTAN GEA

Rodzaj kleju do płytek Klej do płytek standardowych G236 Klej do płytek gresowych E366 Szybkowiążący klej GE436 Mocny klej elastyczny EA536 Rozpływny klej GA636 Mocny klej wysokoelastyczny GEA736 Biały klej z trasem GEA836
MIEJSCE UŻYCIA              
do wewnątrz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

pomieszczenia suche ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

podłoża normalnie obciążone ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

kuchnie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

na zewnątrz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

pomieszczenia mokre ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

podłoża mocno obciążone ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

na ogrzewanie podłogowe ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

na tarasy ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

prysznice ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

basen ● ● ● ● ●

● ● ●

podłogi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

ściany ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

na płytki ceramiczne ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

RODZAJ PODŁOŻA              
płytki dużych formatów ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

płytki gresowe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

płytki o małej nasiągliwości wody ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

kamienie naturalne i marmury

● ● ●

beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

tynki cementowe, cementowo-wapienne ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

tynki gipsowe ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

płyty g-k ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

jastrychy anhydrytowe i cementowe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

ściany z cegieł, bloczków, pustaków ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

do mocowania materiałów termoizolacyjnych ● ● ● ● ●

● ● ●

○ - nie zalecany
● - możliwy do użycia
● ● - zalecany
● ● ● - szczególnie zalecany


Klej do płytek gresowych E336

proporcje mieszania 6,5-7,0 l wody na 25 kg suchej zaprawy
  0,26-0,28 l wody na 1 kg suchej zaprawy
temperatura stosowania (podłoża, otoczenia, zaprawy) od +5°C do +25°C
czas gotowości zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą do 4 h
czas otwarty (naskórkowanie) 20 min
czas korekty 10 min
fugowanie ścian/podłóg po 12 h/24 h
użytkowanie częściowe/pełne po 3/14 dni
orientacyjne zużycie 1,9-5,5 kg/m²

Mocny klej wysokoelastyczny GEA736

proporcje mieszania 6,0-6,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy
  0,24-0,26 l wody na 1 kg suchej zaprawy
temperatura stosowania (podłoża, otoczenia, zaprawy) od +5°C do +25°C
czas gotowości zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą do 3 h
czas otwarty (naskórkowanie) 30 min
czas korekty 15 min
fugowanie ścian/podłóg po 12 h/24 h
użytkowanie częściowe/pełne po 3/14 dni
orientacyjne zużycie 1,9-5,5 kg/m²

 Fuga

proporcje mieszania 5,0-5,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy
  0,20-0,22 l wody na 1 kg suchej zaprawy
temperatura stosowania (podłoża, otoczenia, zaprawy) od +5°C do +25°C
czas gotowości zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą do 2 h
odporność na temperaturę po stężeniu od -25°C do +60°C
użytkowanie częściowe/pełne po 2/14 dni
min. szerokość spoiny 4 mm
max. szerokość spoiny 20 mm

Silikon sanitarny

Konsystencja lepka pasta
System utwardzania octanowy
Kolor biały, bezbarwny, beżowy, brązowy, szary, czarny
Ciężar właściwy 0,98 + 0,02 g/cm3
Twardość shore A 18
Moduł @ przy wydłużaniu 100 % 0,36 MPa (ISO 8339)
Wydłużanie przy zerwaniu 200% (ISO 8339)
Naprężenie przy zerwaniu 0,6 MPa (ISO 8339)
Zalecana temperatura stosowania od +5°C do +40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
Odporność temperaturowa od -40°C do +100°C
Przystosowanie do ruchu 20%
Powrót elastyczne (ISO 7389) >90%
Zmniejszenie objętości po utwardzeniu (ISO 10563) <3%
Czas obróbki 15-25 min
Tempo utwardzania 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)

Silkon sanitarny UPG

Kolor biały, bezbarwny
Konsystencja lepka pasta
Gęstość 0,98 g/cm3 ± 0,02 g/cm3 (23°C)
Tempo utwardzania 2,0 mm na dobę (w zależności od grubości spoiny, temp.
otoczenia i wilgotności pow.)
Czas obróbki 15-20 min
Moduł α przy wydłużeniu100% (ISO 37) 0,30 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) 600%
Naprężenie przy zerwaniu (ISO 37) 1,03 MPa
Twardość Shore’a 45 (±5)
Odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +110°C
Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C