Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
strop drewniany - wykończenie
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

Płyta gipsowo-włóknowa greenline - atywna poprawa powietrza w pomieszczeniu

Płyta gipsowo-włóknowa greenline

Dzięki zaletom włókna wełnianego powietrze w pomieszczeniu ulega poprawie i tym samym podwyższona zostaje jakość warunków mieszkaniowych i życia.

Strop drewniany - wykończenie

Działanie FRMACELL greenline bazuje na ekologicznych zasadach natury, dokładniej mówiąc na sile zdolności wełny owczej do oczyszczania. Szkodliwe substancje i emisje zostają pochłonięte i trwale związane w naturalnym procesie.

Płyta gipsowo-włóknowa greenline

Zalety:

Zdrowe mieszkanie

Do produkcji są stosowane wyłącznie naturalne materiały – z recyklowanego papieru, gipsu i wody są prasowane pod działaniem wysokiego ciśnienia płyty z neutralnym zapachem. Płyty FERMACELL są w stanie absorbować nadmierną wilgoć i oddawać ją do suchego powietrza w pomieszczeniach. Zrównoważony stosunek izolacji cieplnej i akumulacji ciepła zapewnia przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach. Znaczącym elementem, który podniósł jakość budowania mieszkań jest również nowa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL greenline, która dzięki obustronnemu poszyciu powierzchni substancją czynną na bazie keratyny jest w stanie w naturalny sposób przejmować szkodliwe substancje i substancje z powietrza w pomieszczeniach i trwale je absorbować.

Wytrzymałość i odporność

Odporności na uderzenia - jedna płyta FERMACELL o grubości 12,5mm jest bardziej wytrzymała niż dwie płyty kartonowo-gipsowe o grubości 12,5mm z włóknem szklanym odporne na ogień! To wszystko jest możliwe przy bardzo niskiej masie płyt.

Odporność na ogień

Odporność ogniową definiuje się jako zdolność konstrukcji do przenoszenia pełnych obiciążeń podczas pożaru przez określony czas i podaje się ją w minutach: 15, 30, 45, 60, 120 i 180 minut. Ważnym parametrem przy klasyfikacji właściwości przeciwpożarowych poszczególnych materiałów jest również ich reakcja na ogień, która ocenia ich zdolności do zapalenia się, palenia, żarzenia i przenoszenia pożaru po swej powierzchni. Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL należą do grupy reakcji na ogień A2 zgodnie z PN a konstrukcje poszyte tymi płytami osiągają odporność od 30 do 120 minut w zależności od grubości płyty.
Źródłem wyjątkowo dobrych parametrów odporności ogniowej płyt FERMACELL jest ich wysoka masa objętościowa i jednolity system składników konstrukcji, które są stale testowane w krajowych i zagranicznych instytutach.

Akustyka

Doskonałe właściwości płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL są spowodowane ich homogenicznością – włókna w połączeniu z mieszanką papieru i gipsu silnie wiążą, podobnie jak stalowe pręty w żelazobetonie. Materiał jest w ten sposób bardziej wytrzymały, ma wyższą masę objętościową i dzięki temu również lepsze właściwości akustyczne.
Różnica przy rozwiązaniach związanych z akustyką konstrukcji suchej zabudowy w porównaniu z masywnymi murowanymi konstrukcjami jest bardzo prosta – w przypadku budynków murowanych poziom izolacji akustycznej rośnie wraz z masą części budowlanych. Konstrukcje w suchej zabudowie z płytami FERMACELL mają jednak lepsze właściwości akustyczne dzięki inteligentnej kombinacji materiałów i składu konstrukcji.

Szybkość wykonania

W asortymencie znajdą Państwo małe płyty o wielkości 150 x 100cm do praktycznego poszycia stropów, bezpiecznego budowania poddaszy oraz sanacji budynków. Oferujemy standardowe płyty FERMACELL o wysokości pomieszczenia w zwykłych rozmiarach budowlanych, w grubości 10 – 18 mm dla ścian montowanych w ekonomiczny sposób z doskonałymi właściwościami. Na żądanie przygotowujemy również płyty w nietypowych rozmiarach, zależnie od potrzeb również płyty o dużych rozmiarach.
Oferujemy również elementy podłogowe, które tłumią odgłosy kroków, zapewniają izolację cieplną, chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia i są odpowiednie zarówno do ekonomicznej sanacji starych obiektów jak i do nowego budownictwa.

Oferujemy także kompletny program akcesoriów dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań budowlanych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Drewniane stropy belkowe mogą posiadać górne poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych złączonych na wpust. 

Przy małych wysokościach konstrukcji istnieje możliwość wykonania podłogi za pomocą nośnych wkładek, montowanych na belkach na tej samej wysokości lub poniżej. Należy uwzględnić obciążenie warstwowe stropu. Przy wykonaniu na tej samej wysokości na stropach równych, elementy jastrychowe FERMACELL można położyć bezpośrednio. 

Strop drewniany

Przy wkładach podłogi ślepej położonych poniżej, należy wykonać wypełnienie za pomocą podsypki wyrównującej FERMACELL (uwaga, belki należy przysypać co najmniej 10 mm), lub za pomocą podsypki wiązanej. Tutaj należy przestrzegać dopuszczalnych całkowitych wysokości (patrz strony 13 do 19).

Należy sprawdzić nośność ślepej podłogi pod względem przyjmowania obciążeń.

Wyrównanie poziomów

Do położenia elementów jastrychowych FERMACELL konieczne jest równe podłoże. Równe podłoże na stropach drewnianych można uzyskać poprzez zastosowanie:
-ƒƒ podsypki wyrównującej FERMACELL do wyrównania nierówności od 10 do 60 (100)mm,
-ƒƒ podsypki wiązanej do wyrównania nierówności od 40 do 2.000 mm.

Warian1 - Podsypka wyrównująca FERMACELL

To specjalny, mineralny i wysuszony granulat z betonu komórkowego, którego szczególne właściwości budowlano-fizykalne umożliwiają wszechstronne stosowanie. Można wykonać efektywne konstrukcje z ochroną akustyczną, przeciwpożarową i termiczną w ekonomiczny sposób. 

Dzięki porowatej powierzchni ziaren podsypki, granulaty dobrze zazębiają się ze sobą i w ten sposób zapewniają wysoką stabilność. Ponieważ podsypka jest materiałem mineralnym, bez dodatkowych związków wiążących, należy wziąć pod uwagę możliwe dodatkowe zagęszczenie o ok. 5%.

Obszary zastosowania
Podsypkę wyrównującą FERMACELL stosuje się przy:
-ƒƒ nierównych stropach
- w starym budownictwie
-ƒƒ w nowym budownictwie
Dzięki temu, że jest lekka, zastosowanie jej na lekkich stropach (drewniane stropy belkowe) jest bardzo korzystne pod względem statycznym.

Przygotowanie
Przy zastosowaniu podsypki wyrównującej FERMACELL na drewnianym stropie belkowym należy zapobiec ewentualnemu wysypywaniu się podsypki przez szczeliny lub otwory po sękach przy pomocy podkładu uszczelniającego FERMACELL. Podkład uszczelniający należy w narożach i w obszarach krawędzi odpowiednio zagiąć i wyciągnąć ponad górną krawędź nakładanego później elementu podłogowego. Przy zastosowaniu folii PE jako podkładu uszczelniającego należy przestrzegać warunków wynikających z fizyki budowli.

Suchy jastrych na stropie drewnianym - Naniesienie taśmy izolacyjnej do krawędzi Suchy jastrych na stropie drewnianym - Usypanie nasypów

Obróbka /montaż
Najpierw należy ustalić wysokość elementu podłogowego suchej zabudowy i za pomocą niwelatora, wagi wodnej lub poziomnicy przenieść wymiar po obwodzie na ściany. Pomocne jest oznaczenie linii 1 metra – zaznaczenie dokładnie 1 metra po obwodzie nad wysokość przyszłej zabudowy. Następnie należy rozmieścić taśmy do izolacji krawędzi /brzegowe taśmy izolacyjne. 

Wysypanie nasypów
Przy jednej ścianie należy nasypać nasyp o szerokości ok. 200mm z podsypki wyrównującej FERMACELL. Szynę poziomującą zestawu wyrównawczego FERMACELL należy wypoziomować za pomocą wbudowanych oczek poziomnic. Na drugim nasypie należy wypoziomować równolegle drugą szynę poziomującą w odległości równej długości łaty ściągającej zestawu wyrównawczego.

Suchy jastrych na stropie drewnianym - Wysypanie podsypki wyrównującej FERMACELL Suchy jastrych na stropie drewnianym - Układanie elementów jastrychowych FERMACELL

Wysypanie podsypki wyrównującej
Podsypkę wyrównującą FERMACELL należy wysypać pomiędzy dwa nasypy i za pomocą łaty ściągającej zestawu wyrównawczego FERMACELL zgarnąć nadmiar na określoną wysokość. Następnie można zacząć układać elementy jastrychowe FERMACELL lub inne warstwy. Zagęszczanie podsypki nie jest konieczne.
W obszarach mieszkalnych (zakres zastosowania) można wysypać podsypkę wyrównującą do wysokości 100mm. Ponieważ podsypka jest materiałem mineralnym, bez dodatkowych związków wiążących, należy wziąć pod uwagę możliwe dodatkowe zagęszczenie o ok. 5%. Od 2.(drugiego) zakresu zastosowania, wysypanie podsypki na wysokości > 60mm nie jest dopuszczone.

Suchy jastrych na stropie drewnianym

Uwagi:

PORADA:
Nie wolno chodzić po wygładzonej już powierzchni podsypki wyrównującej FERMACELL. Obróbka /montaż zawsze powinna przebiegać w kierunku do drzwi. Przy układaniu elementów jastrychowych należy stosować „wysepki” do poruszania się, np. z płyt FERMACELL >50x50cm.

Wariant 2 - Podsypka wiązana FERMACELL

Podsypka wiązana FERMACELL to piankowe sztuczne tworzywo uzyskane w procesie recyklingu o uziarnieniu wielkości od 2 do 8mm, wiązane cementem jako środkiem wiążącym.
Tworzywo piankowe odznacza się niewielkim ciężarem i dobrą izolacyjnością termiczną.
Cementowy środek wiążący powoduje wysoką stabilność i wyklucza osiadanie podsypki. Po około 6 godzinach można po niej chodzić. Woda zarobowa zostaje całkowicie wchłonięta jako proces wiązania cementowego środka wiążącego. Tym samym zostaje wykluczone oddziaływanie wilgoci na podłoże i stykające się elementy budowlane.
Podsypka wiązana jest idealnym rozszerzeniem programu jastrychowego ERMACELL: tam, gdzie się kończy zakres zastosowania podsypki wyrównującej FERMACELL, zaczyna się zakres zastosowania podsypki wiązanej FERMACELL.

Obszary zastosowania
Pod elementy jastrychowe i elementy odpływowe kabiny natryskowej Powerpanel TE – także pod wiele innych systemów elementów podłogowych suchej technologii i lany asfalt (z warstwą rozdzielającą)
- Do mokrych pomieszczeń
- Na stropy drewniane belkowe, stropy sklepione ze stali trapezowej, itd.
- W zakresie mieszkalnym i w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, itd.
- Dopuszczone zakresy zastosowania od 1 do 4.

Prace wstępne/obróbka
Najpierw należy ustalić wysokość elementu podłogowego suchej zabudowy i za pomocą niwelatora, wagi wodnej lub poziomnicy przenieść wymiar po obwodzie na ściany. Pomocne jest oznaczenie linii 1 metra –zaznaczenie dokładnie 1 metra po obwodzie nad wysokość przyszłej zabudowy. Podłoże musi być nośne, czyste, trwale suche i wolne od jakichkolwiek środków, które mogłyby zawierać substancje niekorzystnie wpływające na przyczepność. Luźne podłoże należy przymocować. Luźne powłoki/warstwy należy usunąć.

W celu zapewnienia potrzebnej przyczepności należy zagruntować podłoże np. gruntem FERMACELL. Należy zrezygnować z warstwy rozdzielającej, np. z podkładu uszczelniającego lub folii PE.

Następnie, w razie potrzeby, następuje naniesienie brzegowej taśmy izolacyjnej. Taśma ta musi całkowicie oddzielać konstrukcję podłogi (włącznie z wierzchnim pokryciem – posadzką) od wszystkich ścian naokoło.

Proporcje mieszania
Całą zawartość worka wymieszać dokładnie z wodą w ilości 8–10 litrów, aż do uzyskania homogennej mieszanki. Nadające się urządzenia do mieszania: np. mikser, mieszadło ręczne, pompa do jastrychu, mieszalnik do masy betonowej, betoniarka wolnospadowa.

Strop drewniany - montaż suchy jastrych Strop drewniany - montaż suchy jastrych Strop drewniany - montaż suchy jastrych
Zawartość całego worka wymieszać w mieszalniku do wytwarzania masy betonowej Wlać ok. 8 do 10 litrów wody/1worek Podsypka wiązana uzyskuje konsystencję wilgotnej ziemi  

Obróbka
Przy jednej ścianie nasypać nasyp o szerokości ok. 20cm na przewidzianą wysokość i wyrównać według – przykładowo – linii jednego metra przy pomocy łaty wyrównawczej. Drugi nasyp usypać w odległości równej długości łaty ściągającej zestawu wyrównawczego i wyrównać. Po krótkim czasie wiązania nasypów można nanieść podsypkę wiązaną FERMACELL pomiędzy dwa nasypy. Teraz podsypkę można ściągnąć/wyrównać do wyschniętych nasypów. Do tej czynności polecamy łatę zestawu wyrównawczego FERMACELL lub kantowniki drewniane, względnie czterokątne profile. Nierówności wygładzić kielnią. Po ok. 6 godzinach można chodzić po podsypce, a po 24 godzinach (przy temperaturze 20ºC i maksymalnej wilgotności względnej powietrza 65%) można układać wierzchnie pokrycia podłogowe. Ścieżkę poruszania się po podsypce należy osłonić/przykryć.
 
Strop drewniany - montaż suchego jastrychu Strop drewniany - montaż suchego jastrychu Strop drewniany - montaż suchego jastrychu
Pierwszy nasyp zostaje usypany i wyrównany Drugi nasyp należy usypać na wysokość pierwszego i wyrównać Odczekać ok. 20 minut aż nasypy naciągną
Strop drewniany - montaż suchego jastrychu Strop drewniany - montaż suchego jastrychu
Po usypaniu podsypki pomiędzy dwa nasypy, zgarnąć podsypkę łatą wyrównawczą

Należy pamiętać, że podsypka wiązana FERMACELL nie jest warstwą użytkową. Narzędzia i mieszadła umyć w wodzie zaraz po zakończeniu prac. W czasie wiązania należy chronić gotową powierzchnię przed przeciągiem.

Uwagi:
- Należy zachować minimalną wysokość nasypu podsypki wiązanej wynoszącą 40mm.
- Wysokości nasypu podsypki od 40mm do 2000mm warstwowo do 500mm.
- W celu uniknięcia kondensacji wody należy przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących w branży instalacyjnej.
- Przy położeniu rur instalacyjnych należy zwrócić uwagę na ochronę antykorozyjną i termiczną.
- Podsypka wiązana FERMACELL nie jest warstwą użytkową.
- Wierzchnie pokrycia podłogowe nie można nanosić bezpośrednio na podsypkę.

Montaż suchego jastrychu 

Sprawdzenie ułożonych elementów jastrychowych

Jeśli chodzi o tolerancje równości położonego elementu jastrychowego, obowiązują następujące wartości:

Rozstaw punktów pomiaru (m)

Wymiar graniczny (mm)

1,00 3
2,00 5
4,00 9

Suchy jastrych - odchylenia od poziomu

Maksymalne przesunięcie wysokości w obszarze styku pomiędzy elementami jastrychowymi nie może przekroczyć 2 mm.
Maksymalna podatność /gibkość konstrukcji jastrychowej w suchej zabudowie dla dopuszczalnego obciążenia punktowego nie może przekroczyć 3 mm w obszarze krawędzi.
Gotowość elementu jastrychowego do dalszych etapów pracy zostaje stwierdzona według wilgoci względniej. Na podstawie doświadczeń można stwierdzić, że następuje ona po 48 godzinach przy temperaturze powietrza powyżej 15ºC i względnej wilgotności powietrza maksymalnie 70%.

Nie wolno przekroczyć następujących wartości:
- FERMACELL gips-włókno 1,3% (procent miary według metody Darr)
- FERMACELL Powerpanel SE 4,4% (procent miary według metody Darr)
Konstrukcja musi być odpowiednia dla danego zastosowania (zakres zastosowania, obszary mokre, itd.). Dla wszystkich systemów jastrychowych, powierzchnia, włącznie ze spoinami, musi być sucha, stała, wolna od plam, kurzu i tłustych zanieczyszczeń.

Wyschnięty klej FERMACELL do jastrychów usunąć. Powierzchnie zabrudzone klejem niekorzystnie wpłyną na przyczepność w dalszych pracach powierzchniowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Płyta gipsowo-włóknowa greenline - związki chemiczne

 


Akcesoria do płyt FERMACELL

Płyta gipsowa - akcesoria

LINK DO KATALOGU