Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Kominy dymowe RONDO
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Komin dymowy - RONDO

Logo Schiedel RONDO

RONDO

Standardowy i niedrogi system o szerokim zastosowaniu dla paliw stałych.
Komin Schiedel RONDO znajduje zastosowanie tam gdzie temperatura spalin wynosi 200°C - 500°C, czyli tam, gdzie nie występuje wytrącanie się wilgoci. Nie stosować do kotłów miałowych i urządzeń grzewczych wytwarzających spaliny mokre.

Dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.


   Komin dymowy RONDO
Zalety:

Komin dymowy - konstrukcja RONDO

Dwuwarstwowa konstrukcja z pustką powietrzną
Schiedel RONDO to wielowarstwowa konstrukcja, w której zastosowano ceramiczną rurę wewnętrzną oraz pustaki z betonu lekkiego.

Rura ceramiczna
Okrągła rura wewnętrzna produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej ceramiki. Jej właściwości odpowiadają specjalnym wymogom techniki kominowej.

Tradycyjne zalety systemów Schiedel
Wewnętrzna rura ceramiczna wyróżnia się odpornością na temperatury i zmiany temperatur. Jest szczelna i trwała. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała.

Sznur z wełny mineralnej
Wykonany z niepalnej wełny mineralnej, umożliwia trwałe i elastyczne mocowanie rury ceramicznej w pustaku.

Pustak zewnętrzny
Prefabrykowany element z betonu lekkiego o wysokości modułowej 33 cm. Nie wymaga omurowania może być bezpośrednio tynkowany.

Dokładne dopasowanie systemu
Forma i wymiary pustaka są dostosowane do wymogów systemu gwarantując dokładne dopasowanie do siebie poszczególnych części oraz szybki i bezproblemowy montaż.

Wyposażenie uzupełniające systemu
Schiedel RONDO wyposażony jest w dodatkowe elementy pozwalające na wybudowanie kompletnego komina. Konieczne do budowy drobne elementy znajdują się w pakiecie podstawowym.

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:
Komin dymowy RONDO PLUS
Komin dymowy RONDO PLUS - logo
RONDO-PLUS

Uniwersalne i szczególnie przydatne systemy kominowe. Zastosowanie dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazów wylotowych.

Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy niewrażliwe na wilgoć.


 
 komin dymowy - RONDO PLUS

Zalety:

Komin dymowy RONDO PLUSRura ceramiczna
Okrągła rura wewnętrzna produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej ceramiki. Jej właściwości odpowiadają specjalnym wymogom techniki kominowej. Wyróżnia się wysoką odpornością na temperatury i zmiany temperatur. Jest szczelna i wyjątkowo kwasoodporna. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała.

Płyta izolacyjna
Płyta izolacyjna przylega równomiernie do rury wewnętrznej. Gwarantuje ona warunki izolacji cieplnej komina odpowiadającej grupie I i II odporności przewodzenia ciepła według normy DIN 18160 część 1, wydanie luty 1987.

Dokładne dopasowanie do komina
Forma i wymiar płyt izolacyjnych są dostosowane do komina izolowanego Schiedel z przewietrzeniem. Poprzez szczególną formę profilowania z klinowymi nacięciami płyta izolacyjna Schiedel przylega dokładnie do okrągłego przekroju rury wewnętrznej i kształtki pierścieniowej.

Pustak zewnętrzny
Pustak zewnętrzny, o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanały w narożnikach umożliwiają przewietrzenie płyty izolacyjnej. Równocześnie gwarantuje centryczne ustawienie rury wewnętrznej i warstwy izolacyjnej.

Doskonałe właściwości materiału
Mały ciężar właściwy surowca zapewnia bezproblemowy montaż. W kominach wielokanałowych przegrody w pustaku pewnie dzielą od siebie poszczególne ciągi. Pustak zewnętrzny tworzy budowlany element ścienny, który nadaje się bezpośrednio jako podkład tynku.

Szybka budowa poprzez kompletny system
Konieczne do budowy komina drobne elementy wyposażenia znajdują się w pakiecie podstawowym.

Prosty i bezpieczny montaż
Montaż jest prosty i szybki do wykonania. Przemyślana konstrukcja z dokładnie do siebie pasującymi elementami (rura wewnętrzna, płyta izolacyjna, pustak zewnętrzny) zapewnia nienaganne i bezpieczne działanie komina.

Możliwe niskie temperatury gazów wylotowych paleniska
Doskonała izolacja cieplna komina w połączeniu z przewietrzeniem warstwy izolacyjnej dopuszcza niskie temperatury gazów wylotowych. Paleniska mogą funkcjonować z wysokim współczynnikiem sprawności bez obawiania się o szkody w kominie.

Sposoby wykończenia komina
Istnieje wiele możliwości wykończenia komina: obmurówką z klinkieru, płytkami klinkierowymi, blachą, tynkiem oraz łupkiem.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Usytuowanie wylotów spalin.
Kominy powinny być wyprowadzone ponad dach zgodnie z normą na wysokość zależną od kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowej lub przeszkody znajdującej się w odległości mniejszej niż 10 m.

Zaleca się projektowanie wylotów kominów w kalenicy dachu.

Przy dachach płaskich niezależnie od pokrycia i przy dachach o kącie nachylenia mniejszym niż 12°, jak również przy dachach stromych o kącie większym niż 12°, o pokryciu łatwozapalnym na wysokość 0,60m powyżej poziomu kalenicy (Rys. 1 i 2).

Wysokość komina nad dachem

Przy dachach stromych o kącie nachylenia większym niż 12°, na wysokość min. 0,30m powyżej połaci i w odległości co najmniej 1,0m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni (Rys. 3).

Wysokość komina nad dachem

Przy usytuowaniu komina w promieniu 10m od przeszkody (kalenicę należ traktować jak przeszkodę) lub w dachach wgłębionych wylot komina powinien znajdować się:

Wysokość komina nad dachem

Co najmniej 0,30m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5m od tej przeszkody (Rys. 4).
Wysokość kominów Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5m i mniejszej niż 3,0m od tej przeszkody (Rys. 5).
Wysokość kominów Ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod katem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów położonych w odległości od 3,0m do 10,0m od tej przeszkody (Rys 6).
Wysokości kominów W kominach powietrzno-spalinowych należy pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości H między wylotem spalin, a kratką nawiewną (Rys. 7). Warunek ten nie obowiązuje w przypadku zastosowania systemowej płyty przykrywającej Schiedel.

BUDOWANIE KOMINA

Budowa komina do wysokości trójnika spalinowego
W przypadku gdy przewiduje się wysokość osi wlotu spalin na poziomie 116cm, montaż należy wykonać wg p.2.1 do 4.5 instrukcji. Jeżeli przyłącze spalin ma być umieszczone wyżej, pomiędzy trójnikiem wyczystkowym a spalinowym, należy zamontować kolejne elementy powtarzalne (pustaki zewnętrzne, rury ceramiczne, płyty wełny mineralnej) według instrukcji (p. 5.1 do 5.4), aż zostanie osiągnięta wymagana wysokość osi przyłącza spalin. Dodatkowo położenie osi wlotu spalin możemy regulować wysokością cokołu (p.1.2 do 1.4). Płyty izolacyjne należy układać tak aby ich końce nie zablokowały kanałów przewietrzających. Przy trójniku wyczystkowym płyty należy skrócić tak, żeby skończyły się przed kanałami przewietrzającymi (p. 3.3).

1. Wykonanie cokołu

Wykonanie komina Wykonanie komina  Wykonanie komina Wykonanie komina
1.1 Położyć warstwę izolacji.

1.2 Wykonać 20-30cm cokół betonowy...

1.3 ...lub murowany

1.4 ...lub z pustaka zewnętrznego wypełnionego betonem.

2. Wykonanie stopy komina

Wykonanie komina Wykonanie komina Wykonanie komina Wykonanie komina

2.1 Przy pomocy szablonu (dołączony do drzwiczek) na ścianie pustaka zaznaczyć wielkość otworu do wycięcia.

2.2 Wyciąć otwór w dolnej części pustaka, postawić go na warstwie izolacyjnej i osadzić kratkę przewietrzającą w otworze pustaka.

2.3 Pustak osadzić na pokrytym zaprawą cokole. Do środka włożyć kształtkę ścieku kondensatu. Ściek osadzić na zaprawie i skierować w stronę otworu.

2.4 Włożyć połowę wełny mineralnej i dociąć na wysokość pustaka. Czynność powtórzyć z drugą połową wełny mineralnej.

3. Montaż przyłącza drzwiczek wyczystkowych

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

3.1 Przy pomocy szablonu (dołączony do drzwiczek) na ścianie pustaka zaznaczyć wielkość otworu do wycięcia.

3.2 Za pomocą szlifierki kątowej wyciąć otwór w pustaku.

3.3 Wełnę mineralną zgiąć, wsunąć do pustaka i dociąć aby nie zablokować kanałów przewietrzających.

3.4 Nałożyć zaprawę montażową przy pomocy szablonu.

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

3.5 Na oczyszczoną krawędź naczynia na kondensat nałożyć kit kwasoodporny.

3.6 Trójnik wyczystkowy osadzić w przygotowanym pustaku.

3.7 Wsunąć wełnę mineralną do kolejnego pustaka.

3.8 Osadzić na zaprawie pustak z wełną mineralną.

4. Montaż przyłącza spalin

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

4.1 Przy pomocy szablonu (dołączony do drzwiczek) na ścianie pustaka zaznaczyć wielkość otworu do wycięcia.

4.2 Pustak z wyciętym otworem osadzić na zaprawie montażowej.

4.3 Włożyć i dociąć wełnę mineralną, tak aby nie zablokować kanałów przewietrzających.

4.4 Na oczyszczoną i zwilżoną krawędź rury nałożyć kit kwasoodporny.

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

4.5 Osadzić trójnik spalinowy

4.6 Usunąć nadmiar kitu z wewnętrznej fugi między rurami.

4.7 Wsunąć wełnę mineralną do kolejnego pustaka.

4.8 ...i osadzić na zaprawie montażowej.

Montaż elementów standardowych (powtarzalnych)
Montaż komina powyżej trójnika spalin należy prowadzić standardowo wg p.5.1 do 5.4 aż do górnych drzwiczek wyczystkowych lub do płyty przykrywającej. Płyty izolacyjne należy układać tak aby ich końce nie zablokowały kanałów przewietrzających. Styk między dwoma płytami tworzącymi pełny obwód powinien znajdować się w połowie długości ścianki pustaka (p. 3.7).

5. Standardowy przebieg montażu

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

5.1 Osadzić pustak na zaprawie montażowej.

5.2 Zgiąć wełnę mineralną i obie części wsunąć do pustaka.

5.3 Na oczyszczoną i zwilżoną krawędź rury nałożyć kit kwasoodporny.

5.4 Osadzić rurę ceramiczną. Czynności powtarzać do etapu nałożenia czapy kominowej.

Zakończenie komina 
Aby przewietrzanie komina było skuteczne i działało w prawidłowy sposób, płyty izolacyjne należy zakończyć ok. 8 cm poniżej górnej krawędzi pustaka (p. 6.1). Stożek wylotowy przed zamontowaniem, wykorzystywany jest jako element do odmierzenia długości z ostatniej rury ceramicznej (p. 6.4). W przypadku wykonania płyty przykrywającej na budowie należy zastosować stalowy szalunek tracony, patrz: „Sposób samodzielnego wykonania płyty przykrywającej na budowie”. Element ten jest wyposażeniem pakietu podstawowego zamiast dotychczas stosowanego zestawu: płyta szalunkowa, krążek styropianowy oraz pierścień uszczelniający. Zastąpienie trzech elementów jednym stalowym szalunkiem zapewni szybsze wykonanie płyty przykrywającej oraz wykonanie prawidłowej przestrzeni dylatacyjnej wokół wkładu ceramicznego potrzebnej dla prawidłowego przewietrzania komina, a także kompensacji naprężeń termicznych.

6. Zakończenie czapy kominowej

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

6.1 Wełnę mineralną zakończyć 8cm poniżej górnej krawędzi najwyższego pustaka.

6.2 Na zaprawie montażowej zamontować płytę przykrywającą.

6.3 Przyłożyć stożek wylotu spalin w celu dokonania pomiaru skrócenia ostatniej rury

6.4 Odmierzyć brakującą długość rury

Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku Budowa komina krok po kroku

6.5 Przed zamontowaniem skrócić (szlifierką kątową) ostatnią rurę ceramiczną.

6.6 Oczyścić i zwilżyć krawędź rury oraz nałożyć kit kwasoodporny

6.7 Osadzić rurę ceramiczną i na jej górną krawędź nałożyć kit.

6.8 Na płycie przykrywającej osadzić stożek wylotu spalin.

7. Sposób samodzielnego wykonania płyty przykrywającej na budowie

Szalunek tracony ułożyć na ostatnim pustaku. Po upewnieniu się, że cztery wygięcia dobrze wpasowały się w otwory w pustaku (co gwarantuje odpowiednie wycentrowanie szalunku traconego względem pustaka kominowego) należy wykonać szalunek zewnętrzny, ułożyć odpowiednie zbrojenie i wylać beton o klasie min C 20/25. Należy pamiętać, aby poziom betonu wylewanej płyty nie przekroczył poziomej linii na szalunku traconym wyznaczającej max wysokość wykonywanej płyty przykrywającej. Po związaniu betonu rozebrać szalunek zewnętrzny, osadzić ostatnią rurę ceramiczną na kicie kwasoodpornym i na jej wystający odcinek nałożyć stalowy stożek komina.

Budowa komina krok po kroku Wykonanie płyty przykrywającej komin

Wymiary płyty przykrywającej komin w zależności od średnicy komina

8. Przejście przez dach

Zabezpieczenie statyczne
W przypadku wysokości komina przekraczającej wielkości dopuszczalne należy zastosować dodatkowe usztywnienie przy pomocy zestawu zbrojeniowego Schiedel. Pręty montujemy w kanałach zbrojeniowych pustaka zewnętrznego i zalewamy zaprawą cementową. Dla zapewnienia sztywności przejścia dachowego a jednocześnie oddzielenia komina od konstrukcji dachu, możemy zastosować systemowe uchwyty kominowe. Wzmocnienie to możemy wykonać również poprzez wybetonowanie pola między krokwiami.

Alternatywne wykonanie przejścia przez konstrukcje dachu. Montaż uchwytu wersji „na” lub „pomiędzy” krokwiami.

Budowa komina - przejście przez dach Budowa komina - przejście przez dach

9. Przejście przez stropy i dach

Otwór przejścia stropowego i dachowego musi być ze wszystkich stron większy od wymiaru zewnętrznego pustaka o min. 2-3cm. (Przy konstrukcji drewnianej zachować odległość zgodną z obowiązującymi przepisami oraz klasyfikacją komina). Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną i zalać betonem (nie stosować styropianu).

Budowa komina - przejście przez strop     Budowa komina - przejście przez strop

10. Montaż płyty czołowej

Podczas wykańczania komina należy zwrócić uwagę, aby nie zatynkować przyłącza spalin.
Obie części płyty czołowej z wełny mineralnej dociąć do wielkości wyciętego otworu.
Nasunąć uchwyty metalowe, wsunąć razem w otwór w pustaku.

Budowa komina - montaż płyty czołowej Budowa komina - montaż płyty czołowej

11. Montaż drzwiczek wyczystkowych

Drzwiczki przybić gwoździami do pustaka. Przesuwaną ramę drzwiczek rewizyjnych dopasować do trójnika wyczystkowego. Po zamontowaniu drzwiczek komin otynkować tynkiem cem.-wap. Na drzwiczki nakleić etykietę z klasyfikacją komina.

Budowa komina - montaż drzwiczek wyczystkowych Budowa komina - montaż drzwiczek wyczystkowych

12. Podłączenia urządzenia grzewczego

Podłączenie urządzenia grzewczego z wykorzystaniem adaptera przejściowego

Budowa kominu - podłączenie urządzenia grzewczego Budowa kominu - podłączenie urządzenia grzewczego

Podłączenie urządzenia grzewczego bez adaptera - Zwrócić uwagę na pozostawienie odpowiedniej dylatacji. Dylatację wypełnić materiałem elastycznym (np. sznur z wełny mineralnej).

Budowa kominu - podłączenie urządzenia grzewczego Budowa kominu - podłączenie urządzenia grzewczego

Prace wykończeniowe
Ważne: Płyta przykrywająca musi zostać osadzona (lub wykonana) przed zamontowaniem ostatniej rury ceramicznej i stożka wylotowego (p.6.2 do 6.8).

Rozruch komina
Przed pierwszym rozruchem kotłowni jak również po dłuższej przerwie w pracy, komin należy powoli rozgrzewać nie przekraczając temperatury spalin 120°C.

Informator ogólnobudowlany - usytuowanie kominów

PARAMETRY TECHNICZNE

Komin dymowy - elementy systemu RONDO

RONDO

Właściwości

elementy wyposażenia
Dla ułatwienia wykonania zlecenia zestawiliśmy najważniejsze elementy wyposażenia w pakiecie podstawowym.

Pakiet podstawowy zawiera:

 • drzwiczki wyczystkowe
 • płytę czołową
 • kit kwasoodporny
 • uchwyty
 • instrukcję montażu
 • stożek komina
 • szalunek tracony
 • rurę ceramiczną 33 cm
 • szablon do nakładania zaprawy
 • naklejkę na drzwiczki wyczystkowe

 

Średnica komina
w cm.
Numer artykułu
16 129.10-16
18 129.10-18
20 129.10-20

 

typ komina wys.[m] MAX Wysokość komina ponad dach
murowany 12cm obłożony łupkiem/ blachą obłożony tynkiem 2cm
Rondo 16 H≤8 1,90 0,95 1,45
8<H≤20 1,70 0,65 0,95
Rondo 18 H≤8 2,10 1,05 1,60
8<H≤20 1,85 0,70 1,05
Rondo 20 H≤8 2,20 1,15 1,70
8<H≤20 1,95 0,75 1,10
Rondo 20+W H≤8 2,40 1,35 1,90
8<H≤20 2,12 0,95 1,30

Komin dymowy - elementy komina RONDO PLUSRONDO PLUS

Właściwości 

Elementy wyposażenia

Dla ułatwienia wykonania zlecenia zestawiliśmy najważniejsze elementy wyposażenia w pakiecie podstawowym.

Pakiet podstawowy zawiera:

 • kształtkę ścieku kondensatu
 • drzwiczki wyczystkowe z szablonem
 • kratkę przewietrzającą
 • płytę czołową
 • kit kwasoodporny
 • brzeszczot piły
 • szablon do nakładania zaprawy
 • instrukcję montażu
 • stożek komina
 • szalunek tracony
 • rurę ceramiczną 33 cm
 • uchwyty
 • naklejkę na drzwiczki wyczystkowe
Średnica komina
w cm.
Numer artykułu
14 129.60-14
16 129.60-16
18 129.60-18
20 129.60-20
25 129.00-25
30 129.00-30
35* 129.00-35
40* 129.00-40
45* 129.00-45
50* 129.00-50

* Asortyment dostępny wyłącznie na indywidualne zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu aktualności oferty.

typ komina wys.[m] MAX Wysokość komina ponad dach
murowany 12cm obłożony łupkiem/ blachą obłożony tynkiem 2cm
Rondo Plus 12-16 H≤8 1,70 0,85 1,30
8<H≤20 1.55 0.60 0.90
Rondo Plus 18-20 H≤8 2,05 1,05 1,55
8<H≤20 1,80 0,70 1,05
Rondo Plus 25 H≤8 2,90 1,65 2,35
8<H≤20 2,40 1,10 1,55
Rondo Plus 30 H≤8 3,45 2,05 2,75
8<H≤20 2,75 1,30 1,35
Rondo Plus 12-16+W H≤8 1,85 0,10 1,40
8<H≤20 1,70 0,65 0,95
Rondo Plus 18-20+W H≤8 1,95 1,05 1,50
8<H≤20 1,80 0,70 1,00

Oferta handlowa RONDO

Komin dymowy RONDO - oferta handlowa 

OFERTA HANDLOWA RONDO PLUS

Rondo Plus - oferta handlowa

Rondo plus - oferta handlowa 

Rondo plus - oferta handlowa

Rondo plus - komin z wentylacją

Rondo plus - komin dwuciągowy z wentylacją

Rondo plus - komin dwuciągowy z wentylacją o różnych średnicach

LINK DO KATALOGU