Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Komin wentylacyjny
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Pustaki wentylacyjne

Pustaki wentylacyjne - logo

Uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemów wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Pustaki wentylacyjne Schiedel wykonane są z betonu lekkiego, o grubości ścianek i przegród 4cm. Wyskość modułowa elementów - 33 cm.

Zalety:

Konstrukcja jednowarstwowa
Dzięki zastosowaniu 4cm ścianki zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych“ nie zachodzi konieczność ich obmurowania.

Uniwersalny system
Szeroka gama pustaków (jedno, dwu, trzy, cztero- kanałowe) umożliwia zbudowanie każdego rodzaju wentylacji grawitacyjnej.
 

Doskonałe właściwości materiału
Pustak wentylacyjny wykonany jest z betonu lekkiego na bazie keramzytu. Mały ciężar właściwy surowca zapewnia bezproblemowy montaż. Pustak tworzy budowlany element ścienny, który bezpośrednio nadaje się pod tynk.

Wyposażenie dodatkowe systemu
Kanały wentylacyjne uzupełniają dodatkowe wyposażenie, umożliwiające zbudowanie kompletnego systemu.

Prosty montaż
Montaż jest prosty i szybki do wykonania (3 pustaki = 1 mb).

ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

Nasada wentylacyjna - logo

Nasada wentylacyjna Schiedel BRYZA

Dla systemu wentylacji grawitacyjnej w oparciu o pustaki - typ Schiedel, zaprojektowaliśmy nasadę wentylacyjną, zwieńczającą kanał grawitacyjny. Nasada wykorzystuje siłę omywającego ją wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.

Bryza - nasada wentylacyjna

Zalety:
  • Tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym. Wywietrznik w szeroki sposób wykorzystuje siłę omywającego ją wiatru i tym samym.
  • Całkowicie odporne na działanie czynników atmosferycznych - Urządzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, 
  • barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposób trwały, wykluczający praktycznie w całym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.
INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005. Schiedel Sp. z o.o. gwarantuje spełnienie wymagań, o których mowa w przypadku zastosowania Zaprawy Montażowej Schiedel.

MONTAŻ NASADY WENTYLACYJNEJ BRYZA

1. Osadzić adapter w kanale pustaka wentylacyjnego.

Montaż nasady wentylacyjnej BRYZA

2. Na istniejący adapter nasunąć wywietrznik Schiedel/Bryza po czym boki nasady nawiercić przy pomocy wiertła Ø 7 mm.

Montaż nasady wentylacyjnej BRYZA

3. W istniejące otwory włożyć kapturki mocujące.

Montaż nasady wentylacyjnej BRYZA

OPIS SYSTEMÓW WENTYLACJI (A-schodkowy  B-pełny)

Systemy wentylacji grawitacyjnej

System schodkowy
W budownictwie jednorodzinnym lub o niewielkiej ilości kondygnacji zaleca się stosować wentylację pomieszczeń sanitarnych leżących wewnątrz budynku (bez okna, np. łazienki, toalety) systemem „schodkowym“ (rys. A). W systemie tym powietrze dolotowe pobierane jest z klatki schodowej i innych pomieszczeń i odprowadzane przez łazienki i WC. Zapewnia to ciągłą wentylację korytarzy, a napływające ciepłe powietrze z pokoi powoduje ogrzanie pomieszczeń łazienki i toalety.

System pełny
Innym sposobem wentylacji pomieszczeń sanitarnych leżących wewnątrz budynku jest układ kanałów wlotowych i wylotowych powietrza (rys. B). Kanał poprzeczny w piwnicy i kanały pionowe doprowadzają powietrze dolotowe z zewnątrz budynku do poszczególnych pomieszczeń i jest ono następnie odprowadzane ponad dach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Pustaki wentylacyjne Schiedel przeznaczone są do wykonywania przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanych.
Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe boczne podparcie dla przykładowych kominów przedstawia tablica 1. Przyjęto w niej, iż komin jest obłożony tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 2cm.
W przypadku innych typów kominów oraz dla kominów o wysokościach przekraczających 20 metrów ponad poziom terenu należy wykonać obliczenia statyczne.

Typ pustaka wentylacyjnego

Max wysokość komina ponad dachem
bez dodatkowego zbrojenia [m]

jednokanałowy 0,90
2 – STANDARD 1,20
2 – PION 1,30
3 – PION 1,00
4 – PION 1,00
2 – POZIOM 0,75
3 – POZIOM 0,75
4 – POZIOM 0,75

Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. 

Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych.

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą cem-wap. Pustaki o których mowa mogą być stosowane do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, że nie będą one narażone na uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyborów lub instalacji sanitarnych.

Z punktu widzenia technologii Schiedel dopuszczalne jest wybudowanie kanałów wentylacyjnych po wcześniejszym wykonaniu stropów w budynku pod warunkiem pozostawienia w stropach otworów o wielkościach zgodnych z podanymi wyżej zaleceniami.

W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanałami wentylacyjnymi należy wykonać wspólną betonową płytę przykrywającą uwzględniając odpowiednią średnicę otworu dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnątrz. Dla zapewnienia prawidłowego działania grawitacyjnej wentylacji wyciągowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjnego „na przestrzał“. Taki sposób wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewnątrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza atmosferycznego do środka kanałów powodującym ciąg wsteczny, oraz zabezpieczy przed „zaciąganiem“ spalin z sąsiednich kominów palinowych czy dymowych przez kanały wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt małej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewników ściennych czy okiennych). Wartości wielkości powietrza zewnętrznego określa Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z późniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.

ZESTAWIENIE PUSTAKÓW

Komin wentylacyjny - zestawienie pustaków

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Drzwiczki rewizyjne Kratka wentylacyjna z żaluzją Kratka wentylacyjna bez żaluzji
Drzwiczki rewizyjne
H/B = 28/10,5 cm
Nr Art. 748.00-06
Kratka wentylacyjna z żaluzją 
H/B = 28,5/9,5 cm
Nr Art. 748.00-20
Kratka wentylacyjna bez żaluzji
Nr Art. 748.00-15
H/B = 28,5/9,5 cm

RODZAJE WYWIETRZNIKÓW WENTYLACYJNYCH BRYZA

Nasada wentylacyjna Bryza

 

Rodzaje wywietrzników wentylacyjnych BRYZA

Wpływ ustawienia wywietrznika na ciąg komina

LINK DO KATALOGU