Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Gonty asfaltowe
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Gonty asfaltowe MATIZOL SBS

Gonty Matizol SBS to szeroko rozpowszechniony materiał pokryciowy stosowany do krycia dachów nowych i renowacji starych pokryć dachowych. Osnową nośną gontów Matizol jest wysokiej jakości welon szklany otoczony obustronnie, odporną na zmienne warunki atmosferyczne i starzenie, bitumiczną powłoką ochronną modyfikowaną elastomerem SBS. Warstwę wierzchnią stanowi posypka mineralna.

Od spodu gonty Matizol posiadają na całej powierzchni masę asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS, co umożliwia skuteczne przyklejenie do podłoża. Spodnia warstwa gontów zabezpieczona jest dodatkowo folią z tworzywa sztucznego, którą usuwa się przed montażem.

 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Gonty Matizol SBS przeznaczone są do krycia dachów pochyłych o różnych kształtach w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym, a także obiektach przemysłowych.

Gonty Matizol SBS stosuje się na dachach o nachyleniu 12-75º. Podłoże powinno być sztywne, wykonane z desek lub innego materiału umożliwiającego mocowanie gontów.

Zalety:
 • gonty Matizol SBS ze względu na zawartość modyfikatora posiadają bardzo dobre własności klejące,
 • cała spodnia powierzchnia gontów pokryta jest masą asfaltową umożliwiającą sklejanie się poszczególnych warstw pokrycia na całej powierzchni,
 • posiadają bardzo dobrą izolacyjność ze względu na stosowanie na spodniej stronie masy asfaltowej zamiast posypki piaskowej,
 • zapewniają dużą estetykę pokrycia dachowego w wyniku zastosowania różnobarwnych posypek oraz różnych kształtów,
 • nie wymagają konserwacji,
 • montaż gontów nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
 • zapewniają długoletnią trwałość, popartą 15 letnią gwarancją,
 • są pokryciem lekkim – stanowią małe obciążenie dla konstrukcji dachowych,
 • są elastyczne nawet w ujemnych temperaturach,
 • idealnie nadają się na dachy skośne – posiadają wysoką odporność na spływanie,
 • zawartość modyfikatora w gontach czyni je odpornymi na promieniowanie UV przedłużając trwałość pokrycia dachowego,
 • wysoka izolacyjność akustyczna – tłumi odgłos opadów.

KOLORYSTYKA GONTÓW

przedziałka graficzna

  

01 BORDO 02 ZIELEŃ 03 GRAFIT

  

04 BRĄZ 11 MELANŻ BRĄZ 15 MELANŻ BORDO

INSTRUKCJA MONTAŻU
 1. Charakterystyka ogólna
 2. Warunki wykonania pokrycia
 3. Wykonanie pokrycia
 4. Wentylacja dachu
 5. Prace wykończeniowe
 6. Uwaga końcowa

Doskonałym materiałem pokryciowym na dachy o pochyleniu 12 - 75o są gonty asfaltowe, gdyż ich modułowa budowa umożliwiająca niewielkie wzajemne przesuwanie się elementów sprawia, że stają się one mało wrażliwe na ruchy podłoża. Podłoże pod gonty asfaltowe należy wykonać z desek lub innego materiału umożliwiającego wbijanie gwoździ. Jako warstwę podkładową pokrycia należy stosować papę na osnowie z welonu szklanego P/64/1200. Szczegółowe wytyczne montażu gontów asfaltowych MATIZOL podaje instrukcja producenta. 

1. Charakterystyka ogólna Gonty asfaltowe MATIZOL, nazywane również dachówką bitumiczną, to szeroko rozpowszechniony materiał pokryciowy stosowany do krycia dachów pochyłych o nachyleniu 12 – 75o tj. 21% – 375% w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym, a także przemysłowym na dachach o różnorakich kształtach. Gonty asfaltowe „MATIZOL” znajdują również zastosowanie przy renowacji starych pokryć dachowych. Warunkiem ich zastosowania jest reperacja i oczyszczenie istniejącego pokrycia. W przypadku, gdy stare pokrycie jest w znacznym stopniu zniszczone, należy je usunąć. Przy doborze długości gwoździ do przybijania gontów, należy uwzględnić grubość starego pokrycia (gwóźdź winien tkwić w deskowaniu min. 20 mm).

Schemat gontów 

2. Warunki wykonania pokrycia gontami asfaltowymi "Matizol"

 1. Układanie gontów asfaltowych na dachu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 5°C. Temperatura optymalna to 20°C - 25°C. Przed ułożeniem gontów przechowywanych w pomieszczeniach nieogrzewanych, należy ja przenieść na okres 24 godz. do pomieszczeń o temperaturze nie niższej niż 10°. W okresie upałów nie należy wynosić wszystkich gontów na dach, ponieważ ich nadmierne nagrzanie może być przyczyną trudniejszego oddzielania folii zabezpieczającej spodnią ich powierzchnię, którą przed montażem należy bezwzględnie usunąć. Nie należy wykonywać pokrycia podczas opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów.
 2. Jako warstwę podkładową pod gonty asfaltowe zaleca się stosować papę pokładową na welonie z włókien szklanych, np. PV/64.
 3. Dla zminimalizowania ewentualnej różnicy odcieni barwy, gonty w czasie układania powinny być pobierane na przemian z różnych paczek. Nie należy również używać gontów o różnych oznaczeniach partii na tej samej połaci dachu.
 4. W okolicach załamań dachu należy zastosować dodatkowe podklejenie gontów asfaltowa masą klejącą.
 5. W strefach działania silnych wiatrów (okolice nadmorskie i górskie) oraz w miejscach mało nasłonecznionych wskazane jest dodatkowe podklejenie naskoków gontów asfaltową masą klejącą.
 6. Gontów nie można układać bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej. Pomiędzy ociepleniem a podłożem (np. deskami) musi być wykonana szczelina wentylacyjna, stanowiąca bardzo ważny element całego systemu wentylacji dachu.

Uwaga: "Izolacja - Matizol" nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie własności użytkowych pokrycia spowodowanych nie przestrzeganiem powyższych warunków. 

3. Wykonanie pokrycia:

a) przygotowanie podłoża

Przystępujac do krycia dachu przy użyciu gontów asfaltowych MATIZOL należy wykonać najpierw wszystkie niezbędne prace wstępne polegające na przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu przewidywanych obróbek blacharskich. Podłoże może być wykonane z desek lub innego materiału (np. sklejki wodoodpornej) umożliwiającego wbijanie gwoździ. Deski użyte do wykonania podłoża powinny mieć szerokość w granicach 10 - 12 cm. Na wykonanym deskowaniu mocuje się jedną warstwę papy podkładowej. Miejsca szczególnie narażone na wnikanie wody (np. kosze zlewowe) należy wzmocnić dodatkowym pasem papy podkładowej o szerokości min. 50 cm.

Wykonanie pokrycia gontami rys.1 Wykonanie pokrycia gontami rys.2 Wykonanie pokrycia gontami rys.3

b) układanie gontów

Po zakończeniu prac przygotowawczych, tzn. ułożeniu papy podkładowej, wykonaniu obróbek blacharskich itp., można przystąpić do układania wierzchniej warstwy pokrycia. Krycie gontami rozpoczyna się od okapu. Warstwę nadokapową gontów układa się noskami ku górze (rys).

Odwrócone pasy gontów przykleja się asfaltową masa klejącą i mocuje gwoździami papowymi. Pierwszą zewnętrzną warstwę gontów kładzie się tak, żeby dolna krawędź nosków pokrywała się z dolną krawędzią gontów ułożonych noskami ku górze i była przesunięta o połowę modułu w stosunku do warstwy nadokapowej (rys).

Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk i przybija nad wycięciami międzymodułowymi w odległości 1-3 cm od ich krawędzi (w przypadku kształtu karpiówki gwoździe należy montować w odległości ok. 1,5 cm). Drugą i każdą następną warstwę układa się w ten sposób, żeby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę modułu. Gonty należy układać tak, aby wierzchołki nosków przykrywały gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywały się z górną krawędzią wycięcia międzymodułowego. Taki sposób układania zapewnia dwukrotne przybicie każdego pasa gontów: pierwszy raz - bezpośrednio do podłoża i drugi - w trakcie przybijania następnej warstwy. Do przybijania należy stosować gwoździe papowe z płaskim łbem o długości min. 30 mm. Należy przewidzieć około 20 dkg gwoździ na 1 m2 pokrycia.

4. Wentylacja dachu

Bardzo istotnym zagadnieniem jest wykonanie odpowiedniej i prawidłowej wentylacji dachu, która ma za zadanie usunięcie pary wodnej z jego warstw, zwłaszcza wtedy gdy nie jest on ocieplany. Skuteczna jest wentylacja oparta na naturalnej cyrkulacji powietrza. W tym celu pomiędzy warstwa izolacji termicznej, a deskowaniem należy utworzyć szczelinę o wysokości min. 4 cm oraz wykonać otwory wlotowe (pod okapem) i wylotowe (w kalenicy lub na połaci dachu). Wywietrzniki połaciowe należy umieścić między krokwiami możliwie najbliżej kalenicy. Prawidłowo wykonana wentylacja powinna zapewnić wentylowanie każdej przestrzeni międzykrokwiowej.

Wentylacja dachu rys.1 Wentylacja dachu rys.2

5. Prace wykończeniowe

Jako warstwę podkładową pod gonty należy stosować papę na welonie z włókien szklanych np. PV/64 lub inną nadającą się do tego zastosowania. Nie należy stosować papy na tekturze.

 

Obróbka Obróbka gontów rys.2 Obróbka gontów rys.3

Natomiast do obróbki elementów wykończeniowych takich jak np. kosz zlewowy można stosować papy na włókninie poliestrowej tj.: Gorplast Super, Gorplast lub Gorbit. Prace wykończeniowe w przypadku gontów można wykonać pojedynczymi modułami wyciętymi z gontów asfaltowych w sposób pokazany na rysunkach powyżej. Na 1 mb obróbki należy przewidzieć 7 szt. pojedynczych modułów. Do obróbki fragmentów dachu można stosować papy poliestrowe wierzchniego krycia. Zaleca się, aby w przypadku użycia papy, minimalna szerokość pasa wynosiła 30 cm. Gonty asfaltowe Matizol przed ułożeniem na dachu należy przechowywać w miejscu suchymi i przewiewnym, w pomieszczeniu zadaszonym. W czasie przechowywania nie wolno ustawiać jednej palety z gontami na drugiej.

6. Uwaga końcowa

Własności użytkowe pokrycia dachowego wytworzonego z przedmiotowych gontów zależą nie tylko od własności wyrobu określonych w normie, lecz również od konstrukcji, metody montażu i wykonawstwa dachu rozumianego jako całość w połączeniu ze środowiskiem i warunkami użytkowania.

Instrukcja montażu gontów Matizol SBS

PARAMETRY TECHNICZNE

Przekrój gonta:

Przekrój gonta asfaltowego MATIZOL

strona wierzchnia - gruboziarnista kolorowa posypka mineralna;
strona spodnia - bitumiczna masa powłokowa modyfikowana elastomerem SBS zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego

KSZTAŁTY GONTÓW 

Kształt gontów - Łuska Kształt gonta - trójkąt Kształt gontów - heksagonalny Kształt gontów - prostokątny Kształt gontów - arkadia