Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
ALPOL GŁADŹ WAPIENNA CZY POLIMEROWA
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

 

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE NA TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

Do wykonywania gładzi w warstwie od 1 do 3 mm na tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych oraz na powierzch-niach betonowych. Zalecana zarówno do pomieszczeń suchych jak i wilgotnych. Doskonale nadaje się do renowacji starych, stabilnych tynków. Nie wymaga wstępnego gruntowania podłoża. Do ręcznego wygładzania na mokro, bez potrzeby szlifowania. Stanowi doskonały podkład pod malowanie lub tapetowanie. Szczególnie polecana do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych ze względu na odporność na zagrzybianie. Do nakładania ręcznego i maszynowego. Do stosowania wewnątrz budynków. Uziarnienie do 0,25 mm.

Zalety:

ZALETY 

  • WYDAJNA
  • NIE WYMAGA SZLIFOWANIA

  • DOSKONAŁA POD MALOWANIE

  • ODPORNA NA GRZYBY I PLEŚNIE
ROZWIĄZANIE IDEALNE
Propozycja:

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE NA POZOSTAŁE PODKŁADY

Do wykonywania cienkowarstwowych, gładkich warstw finiszowych na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych, powłokach malarskich oraz podłożach betonowych. Do szpachlowania niewielkich ubytków i nierówności tynków oraz powierzchni betonowych. Również do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nie narażonych na oddziaływanie wilgoci. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zalety:

ZALETY:

  • GOTOWA DO UŻYCIA

  • ELASTYCZNA

  • ZBROJONA WŁÓKNAMI

  • DROBNOZIARNISTA

  • ŁATWA W OBRÓBCE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża powinna być wysezonowana, sucha, czysta, trwała i nośna. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć.
Duże ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoża słabe pomalować
gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 lub ALPOL AG 704, jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności. Niewielkie
rysy i pęknięcia zaszpachlować cienką warstwą gładzi. Kawerny na podłożach betonowych oraz bardzo chropowate tynki
przeszpachlować na całej powierzchni.

Sposób użycia
Gładź nanosić na podłoże maszynowo lub za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy na grubość od 1 do 2 mm do uzyskania równej, gładkiej powierzchni. Drugą warstwę nanosić po związaniu pierwszej. Po wyschnięciu drugiej warstwy wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem ściernym. Nie zużytą gładź można wykorzystać w późniejszym czasie pod warunkiem, że pojemnik zostanie szczelnie zamknięty. Gładź można również nakładać maszynowo.


Narzędzia
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, agregat do nakładania gładzi, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, paca z siatką lub papierem ściernym.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gładzi. Nie dopuszczać do przesuszenia lub zawilgocenia powierzchni świeżo nałożonej gładzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację pomieszczeń.


Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C - 12 miesięcy od daty produkcji. Napoczęte opakowanie należy szczelnie zamykać. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.


Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach własności robocze i parametry techniczne mogą ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.


Zalecenia ogólne
Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

 

PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne dla AT 307 - Gładź wapienna
Skład: mieszanina białego wapna hydratyzowanego, białego cementu, wyselekcjonowanej mączki wapiennej oraz dodatków i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 0,75 kg/dm³
Właściwa ilość wody ok. 8 dm³/20 kg
ok. 0,4 dm³/kg
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Uziarnienie do 0,25 mm
Wydajność ok. 18 dm³ z 20 kg
ok. 0,9 dm³ z 1 kg
Zużycie ok. 1,1 kg/m²/mm


Dane techniczne dla AM 810 - Gładź polimerowa

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, białe wypełniacze mineralne i dodatki modyfikujące
Gęstość objętościowa ok. 1,8 kg/dm³
Czas schnięcia w jednej warstwie:
– na powierzchni niezagruntowanej
– na powierzchni zagruntowanej
 
ok. 6 godz.
ok. 12 godz.
Odporność na spękania brak spękań w strefie 50 mm od cienkiego końca klina
Wytrzymałość na zginanie (obciążenie niszczące) ≥ 200 N
Przyczepność do płyty g-k ≥ 0,25 N/mm² lub zniszczenie w płycie
Uziarnienie:
- pozostałość na sicie 0,315 mm
- pozostałość na sicie 0,2 mm
 
0 % masy
≤ 1 % masy
Reakcja na ogień klasa A2-s1,d0
Wydajność ok. 14 dm³ z 25 kg
ok. 5,5 dm³ z 10 kg
ok. 1,65 dm³ z 3 kg
ok. 0,55 dm³ z 1 kg
Zużycie

ok. 1,6 kg/m²/mm

 

LINK DO KATALOGU