Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
ALPOL FARBA WEWNĘTRZNA AF 610
INNE PRODUKTY TEGO PRODUCENTA
ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE
Propozycja:

Wodorozcieńczalna farba do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na wszystkich nośnych, nie narażonych na zawilgocenie podłożach mineralnych i organicznych, zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych. Tworzy trwałą, matową powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i zmywanie. Dostępna w kolorze białym oraz w kolorach według wzornika ALPOL COLOR.

AF 610 Farba akrylowa wewnętrzna

Zalety:

trwała, elastyczna i matowa powłoka

→ wysoka odporność na ścieranie

→ wysoka odporność na zmywanie

wygodna aplikacja

 

INSTRUKCJA MONTAŻU

Rodzaj podłoża
Odpowiednio wysezonowane, mineralne tynki cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe, gładzie akrylowe, gipsowe, cementowe i wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, trwale zespolone z podłożem dyspersyjne powłoki malarskie.


Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne, bez pyłu, kurzu i tłustych plam, wolne od wykwitów. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Stare powłoki malarskie umyć wodą z dodatkiem detergentu. Powłoki wykonane farbami olejnymi przeszlifować do odsłonięcia podłoża właściwego. Podłoża stare, chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy pomalować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 lub gruntem do chłonnych podłoży bezbarwnym ALPOL AG 704. W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny) należy zachować minimum 4-tygodniowy okres sezonowania. Warstwę podkładową zaleca się wykonać farbą ALPOL AF 610 rozcieńczoną wodą w proporcji 9:1. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

Sposób użycia
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Farbę po dokładnym wymieszaniu nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub natry-skowo (przy aplikacji maszynowej należy odpowiednio dobrać parametry natrysku). Drugą warstwę można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Utwardzenie powłoki umożliwiające użytkowanie pomieszczeń następuje po upływie ok. 12 godzin. Aby uniknąć różnic w odcieniach farb kolorowych, zaleca się do wymalowania całego pomieszczenia stosować farby o tym samym numerze szarży produkcyjnej lub wymieszane z kilku pojemników o różnych numerach szarż. Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. Do farby nie dodawać innych farb lub preparatów. Narzędzia po użyciu należy umyć wodą.

Narzędzia
Pędzel, wałek lub agregat do nakładania farb.


Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą wentylację pomieszczeń. Niezachowanie właściwych warunków w trakcie aplikacji i wysychania farby może być przyczyną odbarwień i różnic w odcieniu koloru.


Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C – 18 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.


Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.


Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Dane techniczne
Skład: wodna dyspersja akrylowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, pigmenty nieorganiczne i dodatki
Gęstość objętościowa ok. 1,5 kg/dm³
Zawartość suchej substancji ok. 61 % masy
Czas wstępnego schnięcia jednej warstwy (pyłosuchość) ok. 3 godz.
Czas nanoszenia drugiej warstwy ok. 12 godz.
Czas schnięcia do pełnego użytkowania ok. 12 godz.
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy wydajności 6 m²/l
Odporność na szorowanie na mokro klasa 3
Stopień połysku (połysk zwierciadlany) matowa
Największy rozmiar ziarna (granulacja) drobna (≤ 100) μm
Zużycie przy dwukrotnym malowaniu ok. 0,17 l/m²
Wydajność przy dwukrotnym malowaniu ok. 6 m²/l
Odczyn pH ok. 8,5
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) ≤ 30 g/l
Barwa: biała i kolory z wzornika ALPOL COLOR

 

LINK DO KATALOGU