Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ogrodzenie w świetle prawa

CO NA TEMAT OGRODZENIA MÓWI POLSKIE PRAWO BUDOWLANE?

Przy projektowaniu ogrodzenia powinniśmy uwzględnić kilka podstawowych zasad zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1. Poprawnie wytyczone ogrodzenie przebiega zgodnie z granicami naszej działki, jednak nie może ich przekraczać. Aby prawidłowo wyznaczyć linię ogrodzenia należy skorzystać z usług geodety.

2. Bramy w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

3. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, dlatego zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8m drutu kolczastego czy tłuczonego szkła oraz innych ostro zakończonych elementów.

4. Szerokość światła wjazdu bramy powinna wynosić co najmniej 2,4m, a szerokość furtki co najmniej 0,9m.

5. Ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, chyba, że konieczność budowy ogrodzenia innego wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wymagań ochrony akustycznej lub warunków użytkowania działki.

6. Według obowiązującego prawa, bramy i furtki powinny posiadać znak jakości CE. Znak CE oznacza bramę, która spełnia wymagania normy europejskiej EN 13241-1. Norma ta stawia wszystkim producentom bram wysokie wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Rozwiązania stosowane w bramach WIŚNIOWSKI: wyłącznik przeciążeniowy, listwa zderzakowa, lampa sygnalizacyjna, fotokomórki, listwy bezpieczeństwa gwarantują bezpieczną pracę bramy.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Wiśniowski

 

Autor: BONITAS