Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Jak zbudowany jest kolektor słoneczny


Kolektory słoneczne Spośród wielu oferowanych w kraju kolektorów możemy podzielić je na dwa rodzaje: kolektory płaskie i próżniowe.
W kolektorach płaskich izolacja cieplna najczęściej wykonana jest z wełny mineralnej. Natomiast w kolektorach próżniowych jest nią właśnie próżnia panująca w szklanych rurach.
Niezależnie od rodzaju kolektory słoneczne działają w podobny sposób - energie promieniowania słonecznego zamieniają na użyteczne ciepło grzewcze wykorzystywane najczęściej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, rzadziej do wspomagania ogrzewania budynku i wody w basenach kąpielowych.

Przekrój kolektora słonecznego płaskiego Przekrój kolektora słonecznego próżniowego

Głównym elementem kolektora słonecznego jest absorber. Najczęściej wykonany jest z blachy miedzianej pokrytej warstwą pochłaniającą promienie słoneczne (warstwa absorpcyjna) z czarnego chromu (np. kolektor VITOSOL 100-F) lub na bazie tlenkówtytanu (VITOSOL 200-F).

Pod blachą absorbera znajdują się przewody, którymi przepływa czynnik grzewczy - płyn na bazie glikolu. Czynnik grzewczy odbiera ciepło z absorbera i transportuje do np. podgrzewacza pojemnościowego (zbiornika), gdzie oddaje ciepło ze słońca wodzie użytkowej. 
Kolektory próżniowe mogą znacznie różnić się między sobą budową, sposobem pracy i ilością pozyskiwanego z nich ciepła. Możemy je podzielić na kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego przez absorber i działające na zasadzie rurki cieplnej (Heatpipe), np. VITOSOL 300-T, VITOSOL 200-T.

Odcięcie dopływu pary do kondensatoraW kolektorach z bezpośrednim przepływem, podobnie jak w płaskich, glikol przepływa przewodami umieszczonymi pod absorberem odbierając od niego zgromadzone ciepło słoneczne. W kolektorach Heatpipe w rurce odbierającej ciepło z absorbera znajduje się niewielka ilość czynnika roboczego (woda lub alkohol), która odparowuje przy temperaturze nawet poniżej 30oC. Odparowany czynnik roboczy przekazuje ciepło glikolowi w kondensatorze. Po oddaniu ciepła skrapla się i spływa w dół rurki aby ponownie odparować ogrzewając się od absorbera.

 
 Źródło: www.kotly.pl

Autor: Viessmann Sp. z o.o.