Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła ?

Czy opłaca się zainwestować w kolektory słoneczne?

Często można usłyszeć, że „pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobem ogrzewania". Jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania domu pompą ciepła, z czego składa się i jak pracuje instalacja, możemy zobaczyć na własne oczy, na „Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła".  Wizualizacja przedstawia przykładowe rozwiązanie instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego i ciepłej wody użytkowej pompą ciepła, który znajduje się pod Opolem.

 
Dane budynku

Rozwiązanie instalacji i zastosowane urządzenia

Pompa ciepła w kotłowni Źródłem ciepła do ogrzewania budynku jest pompa ciepła solanka/woda VITOCAL 300 typ BW110 firmy Viessmann, o mocy grzewczej 10,8 kW. Ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przez pompę ciepła w podgrzewaczu pojemnościowym VITOCELL 100-B o pojemności 300 litrów, przez dwie wężownice grzewcze połączone ze sobą. Dodatkowym źródłem ciepła jest grzałka elektryczna zabudowana w podgrzewaczu, która służy głównie do wygrzewu higienicznego wody użytkowej i ochrony przed bakterii legionella.
W sezonie grzewczym 2010/2011 do instalacji dołączono kocioł na drewno, który pełni funkcję dodatkowego źródła ciepła.

W instalacji zastosowano również zasobnik buforowy wody grzewczej VITOCELL 050 (VITOCELL 100-E) o pojemności 600 litrów. Zasobnik buforowy jest to zbiornik, w którym magazynowana jest woda ogrzana przez pompę ciepła i kocioł na drewno, z którego następnie zasila instalację ogrzewania budynku. Do zasobnika można podłączyć również, np. kolektory słoneczne, kominek z płaszczem wodnym - jeśli takie zastosowano w instalacji.

  Zasobnik buforowy pozwala gromadzić tanie ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania, np. z tańszej energii elektrycznej (taryfa nocna), z kotła na paliwo stałe czy kolektorów słonecznych. Niezależnie od temperatury wody w zasobniku instalacja grzewcza pobiera tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba dla zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach - regulacja pogodowa. Oprócz akumulacji taniej energii, zasobnik pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego. Niezależnie od przepływu wody grzewczej przez instalację zapewnia wymagany minimalny przepływ przez pompę ciepła. W okresach niskiego zapotrzebowania ciepła zastosowanie zasobnika eliminuje częste załączanie i wyłączanie się pompy ciepła zwiększając tym samym trwałość jej elementów i wydłużając żywotność.   Licznik energii cieplnej (znajdujący się przy pompie ciepła) mierzy ilość ciepła „wyprodukowanego" przez pompę ciepła, a dwutaryfowy licznik energii elektrycznej mierzy jej zużycie przez pompę ciepła i wszystkie urządzenia pracujące w instalacji (grzałkę elektryczną, pompy obiegowe itp.). Instalacja kotła na drewno również została wyposażona w licznik ciepła, dzięki któremu dokładnie wiadomo ile kocioł dostarczył ciepła do zasobnika buforowego i do ogrzewania c.w.u..
  Pompa ciepła pobiera ciepło z gruntu przez wymiennik gruntowy pionowy, tzw. sondy gruntowe. Wykonano dwa odwierty, każdy o głębokości 91 m. Do każdego odwiertu wprowadzono wymienniki rurowe - pojedyncza rura polietylenowa w kształcie litery „U" (rury PE40x3 o łącznej długości ok. 430 mb.). 
Schemat instalacji:

Schemat instalacji pompy ciepła

Koszty ogrzewania

Instalacja pracuje od 01.09.2006 do dzisiaj. W sezonie grzewczym 2010/2011 uzupełniona dodatkowo o kocioł na drewno.

Okres grzewczy

01.09.2006

01.09.2007

01.10.2007

30.04.2008

01.10.2008

30.04.2009

01.10.2009

30.04.2010

01.10.2010

30.04.2011

Zużycie energii elektrycznej w taryfie dziennej [kWh]

178,9

321,0

604,3

803,0

483,6

Zużycie energii elektrycznej w taryfie nocnej [kWh]

4094,3

4156,5

3478,5

4207,0

4393,0

Koszt ogrzrewania budynku i ciepłej wody użytkowej 
[zł brutto]

1076

1160

1207

1546

1660

Koszty ogrzewania (energii elektrycznej), uwzględniają podwyżki cen energii.


Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2007/2008:

Miesiąc

X 2007

XI 2007

XII 2007

I 2008

II 2008

III 2008

IV 2008

Wskaźnik COP pompy ciepła [-]

4,3

4,0

3,8

3,8

3,9

3,9

4,0

Wskaźnik efektywności instalacji [-]

3,9

3,6

3,4

3,4

3,5

3,5

3,5

Udział energii elektrycznej [%]

26

28

29

29

29

29

29

Udział energii z otoczenia [%]

74

72

71

71

71

71

71

Średnia temperatura zewnętrzna [°C]

+8,0

+2,8

+0,4

+2,8

+3,4

+4,3

+8,7

Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C]

20,8

21,1

22,1

21,8

21,6

21,6

22,1

Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN]

86

174

215

227*

174

167

117

* Kwota uwzględnia podwyżkę ceny energii elektrycznej

 

Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2008/2009:

Miesiąc

X 2008

XI 2008

XII 2008

I 2009

II 2009

III 2009

IV 2009

Wskaźnik COP pompy ciepła [-]

4,3

4,1

4,2

3,9

4,0

4,0

4,2

Wskaźnik efektywności instalacji [-]

3,8

3,6

3,6

3,4

3,5

3,4

3,5

Udział energii elektrycznej [%]

26

28

28

29

29

29

29

Udział energii z otoczenia [%]

74

72

72

71

71

71

71

Średnia temperatura zewnętrzna [°C]

+9,5

+6,3

+2,3

-1,8

+0,7

+4,3

+11,2

Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C]

22,2

22,1

22,1

21,9

21,9

22,0

22,4

Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN]

98

140

192

279

224

195

79

* Kwota uwzględnia podwyżkę ceny energii elektrycznej

 

Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2009/2010:

Miesiąc

X 2009

XI 2009

XII 2009

I 2010

II 2010

III 2010

IV 2010

Wskaźnik COP pompy ciepła [-]

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,8

3,8

Wskaźnik efektywności instalacji [-]

3,6

3,4

3,4

3,3

3,2

3,3

3,3

Udział energii elektrycznej [%]

28

29

29

30

31

30

30

Udział energii z otoczenia [%]

72

71

71

70

69

70

70

Średnia temperatura zewnętrzna [°C]

+8,0

+5,9

+0,5

-4,3

-0,2

+3,8

+8,4

Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C]

21,4

21,3

21,2

21,2

21,4

21,6

21,8

Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN]

121

153

262

368

300

217

125


 

Wartości miesięczne w sezonie grzewczym 2010/2011:

Miesiąc

X 2010

XI 2010

XII 2010

 I 2011 

 II 2011 

III 2011

IV 2011

Wskaźnik COP pompy ciepła [-]

3,9

3,8

3,8

3,6

3,7

3,7

3,7

Wskaźnik efektywności instalacji [-]

3,5

3,3

3,4

3,2

3,2

3,2

3,2

Udział energii elektrycznej [%]

29

30

29

31

31

31

31

Udział energii z otoczenia [%]

71

70

71

69

69

69

69

Średnia temperatura zewnętrzna [°C]

+6,5

+7,0

-3,7

+0,7

-1,3

+4,2

+10,6

Średnia temperatura wewnątrz budynku [°C]

21,9

21,8

21,5

21,7

21,7

21,8

21,8

Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN]

G12g=133
Ed=14
147

G12g=139
Ed=16
155

G12g=296
Ed=82
378

G12g=287
Ed=46
333

G12g=208
Ed=100
308

G12g=172
Ed=32
204

G12g=135
Ed=0
135

Uwaga. W okresie grzewczym 2010/2011 w instalacji dodatkowo pracuje kocioł na drewno. Dlatego „Kwota brutto wydana na energię elektryczną" jest sumą wartości G12g i Ed:

Podsumowanie pracy instalacji

Pompa ciepła na żywo
Na żywo można zobaczyć jak pracuje opisana instalacja, na:
  Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła >>

Wizualizacja umożliwia obserwację:

Wskazówka: 
Odświeżanie danych na ekranie występuje co 1 minutę. 
Dla poprawnej prezentacji wymagana jest rozdzielczość ekranu min. 1024x768 px.

Źródło: www.kotly.pl

Autor: Viessmann Sp. z o.o.