Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Dom pasywny - technologia traconego szalunku

Technologia traconego szalunku Izodom

Wstęp

Dom pasywny w technologii szalunku traconego IZODOM

Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport „Polityka energetyczna Polski do 2030”, z którego wynika, że w ciągu 15 lat ceny energii grzewczej mają wzrosnąć nawet o 45%. Jak budować, żeby dziś nie przepłacić za materiały i robociznę i przez lata cieszyć się niskimi wydatkami na energię grzewczą? Rozwiązaniem jest niezwykle energooszczędna technologia Izodom.

 Jest kilka technologii przeznaczonych do budowy konstrukcji wysoce energooszczędnych i pasywnych. Niewiele jednak nadaje się do tego celu tak dobrze, jak technologia szalunku traconego. Izolujące elementy szalunkowe są obecne na rynku polskim od 20 lat, jednakże od dwóch-trzech lat technologia ta stała się wysoce konkurencyjna. Koszt 1m2 ściany w klasie energooszczędnej – U=0,15W/m2K to 235pln/m2 brutto, ściana w standardzie pasywnym U=0,10W/m2K to koszt na poziomie 285pln brutto/m2.

Zasady budowy

Podejście tradycyjne

Aby uzyskać Uo rzędu 0,15 do 0,10W/m2K musielibyśmy wymurować ścianę z bloczków/cegieł  o odpowiedniej grubości. Do tego trzeba zastosować 25-35cm izolacji – najlepiej dwie warstwy płyt ułożonych mijankowo, aby uniknąć mostków termicznych na ich łączeniach.

Koszt 1m2 takiej ściany odpowiada sumie kosztów materiałowych: cegły, zaprawa (ta wbrew pozorom stanowi dość duży wydatek!), materiał izolujący o odpowiedniej grubości i jakości, klej, kołki mocujące. Do tego doliczymy koszty sprzętowe – tj. wynajem lub budowa szalunków belek nadprożowych, wieńca, wyciągarki do podania ciężkich komponentów na wyższe kondygnacje – itp. okaże się, że koszty będą wysokie, albo bardzo wysokie.

Budowa z Izodom

System składa się z elementów do budowy ław i ścian fundamentowych lub płyty fundamentowej, ponad 100 kształtek ściennych, elementów stropowych, oraz nadkrokwiowej izolacji dachu. Trwała konstrukcja betonowa, idealnie ciągła warstwa termoizolacji o grubości 25–30cm – od fundamentu aż po dach, zupełny brak mostków termicznych, oraz możliwość budowy domu za rozsądną cenę, to główne zalety systemu Izodom.

Płyta fundamentowa 

Płyta fundamentowa
Szalunek płyty fundamentowej wypełniany betonem.

Izodom oferuje kształtki do wykonywania poziomych szalunków dla płyt fundamentowych. To niezwykle trwałe rozwiązanie, dzięki 25-ciu centymetrom izolacji na Uo=0,13W/m2K, dedykowane jest dla budownictwa pasywnego, chociaż świetnie sprawdza się w połączeniu z innymi technologiami ściennymi. Sześć kształtek – element krawężnikowy, płyta denna i kształtki narożnikowe – łącząc się ze sobą jak klocki LEGO wznieść stan zerowy budynku w TRZY dni robocze. Stosowanie płyty fundamentowej pozwala kilkukrotnie zmniejszyć zakres prac gruntowych i wykonania hydro izolacji do 1dnia roboczego, stosowanie zbrojenia rozproszonego skraca całość prac zbrojarsko-betoniarskich do 3-4h.

Szalunek odwzorowuje architekturę budynku, piony instalacyjne są wyprowadzone spod płyty, najczęściej stosuje się zbrojenie rozproszone – w przypadku zastosowania zbrojenia tradycyjnego w wizualizacji szalunku znalazłyby się pręty zbrojeniowe.

Koszt budowy płyty fundamentowej to suma kosztów prac ziemnych, materiałów i robocizny dla wzniesienia ław i ścian fundamentowych – położenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Analizując koszty dla przykładowego domu o powierzchni 140m2 i zakładając izolację tradycyjnych fundamentów tylko 10cm XPS, w odniesieniu do zastosowania płyty fundamentowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym, okazuje się, że:

Ściany wewnętrzne i wewnętrzne

Kształtka ścienna w systemie Izodom

Element dla domów pasywnych. Kształtka MC 2/45. Masa 4,5kg, pół metra kwadratowego ściany. Współczynnik przenikania ciepła Uo=0,10W/m2K Metr kwadratowy takiej ściany wymaga zastosowania 125L/m2 betonu. Sumaryczny koszt budowy jest na poziomie 270pln brutto (szacunkowy koszt bloczków, betonu, sprzętu i robocizny)!

 

Ściany zewnętrzne w technologii szalunku traconego IZODOM Ściany zewnętrzne w technologii szalunku traconego IZODOM

Ściany zewnętrzne w technologii szalunku traconego IZODOM Ściany zewnętrzne w technologii szalunku traconego IZODOM

Elementy systemu Izodom, to zestaw kształtek szalunkowych wykonanych z bardzo twardych tworzyw izolacyjnych. Szare bloczki składa się ze sobą wznosząc szalunek o wysokości 3, lub nawet 5m. Elementy spinają się ze sobą jak klocki - dzięki specjalnemu systemowi zamków – nie stosujemy klejów ani zapraw. W 15centymetrową przestrzeń wlewamy beton pompą, co zajmuje nam 4-5godzin dla wszystkich ścian 1 kondygnacji domu 150m2. Ściany nie wymagają zbrojenia stalą, wzmacniamy wyłącznie wieniec i belki nadprożowe. Dobierając odpowiednią klasę betonu regulujemy nośność ścian. Stosując kształtki o 5-cio cm ściankach budujemy ściany wewnętrzne, a bloczki o większej grubości izolacji stosujemy do ścian zewnętrznych – mamy do wyboru 3 grubości ścian zewnętrznych.

Klasa energo-oszczędności budynku Uo - Współczynnik przenikania ciepła Grubość ściany Typ bloczka Izodom Całkowita grubość izolacji z Neopor-u Szerokość rdzenia betonowego
Standardowa 0,28W/m2K 25cm MC2/25 10cm [5+5] 15cm
Energooszczędna 0,16 W/m2K 35cm MC2/35 20cm [5+15] 15cm
Dom pasywny 0,10 W/m2K 45cm MC2/45 30cm [5+25] 15cm

 

Nadproże - dom pasywny Wieniec - Dom pasywny

Technologia Izodom jest tak zaprojektowana, ze nawet w tak newralgicznych miejscach, jak belki nadprożowe, i wieniec – nie powstawały mostki termiczne. Stosowanie specjalnych kształtek zdecydowanie skraca czas wykonania tych elementów budynku.

Wykres kosztów wykonania domu pasywnego

Wykres – Porównując koszty wzniesienia 1m2 ściany pasywnej dobrano cegły, bloczki i pustaki różnej wielkości i policzono odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej, wraz z kosztem jej ułożenia. Zakładając ten sam współczynnik przenikania ciepła każdej z przegród – 0,10W/m2K, i porównywalne koszty materiałowe, okazuje się, że technologia, Izodom jest bardzo konkurencyjna kosztowo.

Izodm oferuje również elementy stropowe. Jest to system analogiczny do znanej TERIV-y, z tą różnicą, że „gary” są wykonane ze styropianu, a nie z keramzytu. Zmniejsza to ciężar stropu i zdecydowanie podnosi jego izolacyjność termiczną. Firma obecnie wprowadza na rynek system izolacji nad krokwiowej – dedykowany dla domów pasywnych – o grubości 25cm i Uo=0,13W/m2K.

Strop w technologii szalunku traconego IZODOM

Zastosowanie technologii Izodom, nie wymaga przeprojektowania całego domu, jedynie wpisu do dziennika budowy. Dla osób projektujących mroźnie, chłodnie, pieczarkarnie, budynki gospodarcze Izodom zapewnia bezpłatne zeszyty informacyjne ułatwiające pracę.

Firma Izodom bezpłatnie wyceni każdy projekt. Wystarczy go przesłać na adres: biuro@izodom2000polska.com 

 

Dom pasywny w Holandii

Dom pasywny w Holandii wykonany w technologii Izodom. Uo ścian 0,10W/m2K, płyta fundamentowa 0,13 W/m2K, dach 0,13W/m2K.

Montaż izolacji płyty fundamentowej

Płyta fundamentowa - wylewanie betonu i zbrojenie

Jakub Wójcik – Dyrektor ds. Eksportu Firmy Izodom

Autor: Izodom 2000 Polska sp. z o.o.