Strona główna Zaloguj O firmie Kontakt ABC Budowania Planowanie i użytkowanie Biblioteka wiedzy Usługi w budownictwie ibud EKO Wyceny Kupię Sprzedam Nieruchomości Projekty
Co najpierw - projekt czy działka?

Odpowiedź jest brutalna, ale zarazem bardzo prosta: NAJPIERW KUPUJEMY DZIAŁKĘ!

Oto kilka decyzji, które trzeba podjąć przed kupnem działki, a które mają ogromny wpływ na projekt domu:

 1. Otoczenie - gdzie chcemy zamieszkać:
  a) bliskość lasu (teren wiejski) lub blisko centrum miasta (teren miejski)
  b) daleko od drogi głównej lub blisko drogi głównej (np. ze względu na działalność zarobkową)   c) na uboczu lub blisko innych zabudowań
  d) działka na wzgórzu lub na terenie płaskim albo nad jeziorem
  e) czy pasuje nam plan rozwoju zabudowy terenu, na którym zamierzamy wybudować dom
 2. Spełnienie wymogów Plan Miejscowego lub decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu:
  a) styl np. zabudowa typu wiejskjego
  b) kąt nachylenia dachu - np 35-45° uniemożliwia nam postawienie domu z dachem płaskim
  c) wysokość budynku - brak możliwości wybudowania piętra
  d) linia zabudowy - może zmuszać do zrobienia garażu przy samej granicy działki 
 3. Media:
  a) brak gazu wymusza na etapie projektu decyzję o sposobie ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody, w przypadku decyzji o paliwie stałym trzeba będzie zaprojektować kotłownię
  b) brak kanalizacji wymusza zabezpieczenie przestrzeni na terenie działki do zaprojektowania szamba albo ekologicznej oczyszczalni ścieków i możliwość wjazdu ciężkiego transportu do oczyszczania tych zbiorników
 4. Kształt działki:
  a) wąska działka wymusza usytuowanie pomieszczeń i ich wielkość a także kształt domu
  b) szeroka a krótka - trzeba podjąć decyzję z której strony (od którego sąsiada) będzie ogród, pokój dzienny
  c) wysokość względem ulicy 
 5. Usytuowanie względem stron swiata
  a) warunkuje usytuowanie prawie wszystkich pomieszczeń w domu 

Powyższe odpowiedzi tak naprawdę weryfikują kształt projektu jaki może stanąć na działce

Amerykański architekt John Raabe w napisanej przez siebie książce „Poradnik budującego, czyli jak zaplanować i wybudo­wać dom w plenerze" radzi, by nie zamawiać ani nie kupować projektu domu, dopóki nie wybierzemy i nie poznamy terenu, na którym zamierzamy budować.

Kupno działki

Zanim wybierzemy działkę, musimy się zastanowić, co jest dla nas i naszej rodziny ważne. Czy godzimy się na codzienne długie dojazdy i kupujemy działkę położoną dalej od centrum miasta, ale za to tańszą, większą, czy wolimy wybrać działkę mniejszą albo droższą, ale położoną bliżej miejsca pracy i szkoły dzieci. Musimy ustalić, czy chcemy mieć ogród, a w nim warzywa, drzewa i krzewy owocowe, czy wystarczy nam niewielki „zielony salon" służący tylko do wypoczynku. Ważne jest, czy lubimy bli­skie sąsiedztwo, czy spokój i izolację od otoczenia, a także jak duża działka będzie dla naszej rodziny wystar­czająca. To wszystko zmusza nas do ustalenia, jaka jest nasza rodzinna hierarchia ważności. Gdzie są grani­ce między marzeniami, rzeczywistymi potrzebami a możliwościami?

Działkę, którą za­mierzamy kupić, musimy najpierw dokładnie obejrzeć, ocenić jej naturalne walory, ukształtowanie terenu, naświetlenie, atrakcje wi­dokowe. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, choć na pewno nie decydujące. Dobrze przemyślany wybór działki, na której stanąć ma dom, zaplanowanie i zorganizowanie otaczającej przestrzeni - to klucz do założenia szczęśliwego siedliska.

Poszukiwanie terenu...

Tak oto mamy wstępnie zakreślony obszar zainteresowań.

 

Nie zapomnijmy o notariuszu

Działka oferowana do sprzedaży musi mieć uregulo­wany status prawny i założoną księgę wieczystą przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Księga wieczysta dla nieruchomości stanowi podstawowy z punktu widzenia prawa zapis wszelkich operacji kupna i sprzedaży tej nieruchomości oraz ustanawiania na niej praw rzeczowych takich, jak np. zabezpieczenie kredytu czy użyt­kowanie. Sprzedający musi wykazać się aktualnym wypisem z księgi wieczystej o swoim tytule własności (ze wszystkich działów). Przed dokonaniem transakcji trzeba sprawdzić, czy w księdze wieczystej nie ma żadnych dodatkowych zapisów (np. o obciążeniu długiem), a sprzedający jest jedynym praw­nym właścicielem.

Umowę kupna działki należy bezwzględnie zawrzeć notarialnie. Tylko takie umowy są ważne z punktu wi­dzenia prawa.

Autor: BONITAS